Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo Trang 4.

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] phát âm schadeloosstellen 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] phát âm schadeloosgesteld 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloos [nl] phát âm schadeloos 0 bình chọn
06/06/2014 niertransplantatie [nl] phát âm niertransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 longtransplantatie [nl] phát âm longtransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] phát âm interieurverzorgster 0 bình chọn
06/06/2014 voorkomen [nl] phát âm voorkomen 0 bình chọn
01/06/2014 opveren [nl] phát âm opveren 0 bình chọn
01/06/2014 rangschikken [nl] phát âm rangschikken 0 bình chọn
01/06/2014 ordenen [nl] phát âm ordenen 0 bình chọn
01/06/2014 overdekt [nl] phát âm overdekt 0 bình chọn
01/06/2014 verkeersreglement [nl] phát âm verkeersreglement 0 bình chọn
01/06/2014 brandslang [nl] phát âm brandslang 0 bình chọn
01/06/2014 Pompeï [nl] phát âm Pompeï 0 bình chọn
12/04/2014 slaapkamer [nl] phát âm slaapkamer 0 bình chọn
11/04/2014 vermeld [nl] phát âm vermeld 0 bình chọn
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] phát âm uitgaansmogelijkheden 0 bình chọn
11/04/2014 gestopt [nl] phát âm gestopt 0 bình chọn
11/04/2014 taalschool [nl] phát âm taalschool 0 bình chọn
11/04/2014 hoofdkostwinner [nl] phát âm hoofdkostwinner 0 bình chọn
11/04/2014 verdaagd [nl] phát âm verdaagd 0 bình chọn
11/04/2014 kransslagaderchirurgie [nl] phát âm kransslagaderchirurgie 0 bình chọn
11/04/2014 droomdebuut [nl] phát âm droomdebuut 0 bình chọn
25/02/2014 biologia [ia] phát âm biologia 0 bình chọn
25/02/2014 zoologia [ia] phát âm zoologia 0 bình chọn
25/02/2014 genetica [ia] phát âm genetica 0 bình chọn
25/02/2014 fetide [ia] phát âm fetide 0 bình chọn
22/01/2014 physiologia [ia] phát âm physiologia 0 bình chọn
22/01/2014 organismo [ia] phát âm organismo 0 bình chọn
22/01/2014 zoologic [ia] phát âm zoologic 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.108 (82 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.239

Bình chọn: 144 bình chọn

Số lần xem trang: 150.699


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 106

Vị thứ theo phát âm: 124