Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo Trang 4.

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/08/2013 cerebrocardiac [ia] phát âm cerebrocardiac 0 bình chọn
02/08/2013 aphrodisiac [ia] phát âm aphrodisiac 0 bình chọn
02/08/2013 anglomaniac [ia] phát âm anglomaniac 0 bình chọn
02/08/2013 anaphrodisiac [ia] phát âm anaphrodisiac 0 bình chọn
02/08/2013 ammoniac [ia] phát âm ammoniac 0 bình chọn
02/08/2013 almanac [ia] phát âm almanac 0 bình chọn
02/08/2013 theomaniac [ia] phát âm theomaniac 0 bình chọn
02/08/2013 tictac [ia] phát âm tictac 0 bình chọn
02/08/2013 tombac [ia] phát âm tombac 0 bình chọn
02/08/2013 trictrac [ia] phát âm trictrac 0 bình chọn
02/08/2013 tchecoslovac [ia] phát âm tchecoslovac 0 bình chọn
02/08/2013 Syriac [ia] phát âm Syriac 0 bình chọn
02/08/2013 tac [ia] phát âm tac 0 bình chọn
02/08/2013 slovac [ia] phát âm slovac 0 bình chọn
02/08/2013 stand [ia] phát âm stand 0 bình chọn
31/07/2013 simoniac [ia] phát âm simoniac 0 bình chọn
31/07/2013 polac [ia] phát âm polac 0 bình chọn
31/07/2013 quac [ia] phát âm quac 0 bình chọn
31/07/2013 radiopac [ia] phát âm radiopac 0 bình chọn
31/07/2013 peloponnesiac [ia] phát âm peloponnesiac 0 bình chọn
31/07/2013 paranoiac [ia] phát âm paranoiac 0 bình chọn
31/07/2013 sacroiliac [ia] phát âm sacroiliac 0 bình chọn
31/07/2013 orgiac [ia] phát âm orgiac 0 bình chọn
31/07/2013 lilac [ia] phát âm lilac 0 bình chọn
31/07/2013 maniac [ia] phát âm maniac 0 bình chọn
31/07/2013 megalomaniac [ia] phát âm megalomaniac 0 bình chọn
31/07/2013 nymphomaniac [ia] phát âm nymphomaniac 0 bình chọn
31/07/2013 semiopac [ia] phát âm semiopac 0 bình chọn
31/07/2013 leonuro [ia] phát âm leonuro 0 bình chọn
31/07/2013 isiac [ia] phát âm isiac 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.064 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.192

Bình chọn: 128 bình chọn

Số lần xem trang: 118.318


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 98

Vị thứ theo phát âm: 115