Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo Trang 4.

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2013 benvenita [ia] phát âm benvenita bình chọn
31/07/2013 extense [ia] phát âm extense bình chọn
30/07/2013 theriaca [ia] phát âm theriaca bình chọn
30/07/2013 pastinaca [ia] phát âm pastinaca bình chọn
30/07/2013 paca [ia] phát âm paca bình chọn
30/07/2013 nymphomaniaca [ia] phát âm nymphomaniaca bình chọn
30/07/2013 alpaca [ia] phát âm alpaca bình chọn
30/07/2013 casaca [ia] phát âm casaca bình chọn
30/07/2013 Americium [ia] phát âm Americium bình chọn
30/07/2013 actinium [ia] phát âm actinium bình chọn
30/07/2013 aluminium [ia] phát âm aluminium bình chọn
30/07/2013 antimonio [ia] phát âm antimonio bình chọn
30/07/2013 germanium [ia] phát âm germanium bình chọn
30/07/2013 fluor [ia] phát âm fluor bình chọn
30/07/2013 francium [ia] phát âm francium bình chọn
30/07/2013 gadolinium [ia] phát âm gadolinium bình chọn
30/07/2013 gallium [ia] phát âm gallium bình chọn
30/07/2013 erbium [ia] phát âm erbium bình chọn
30/07/2013 europium [ia] phát âm europium bình chọn
30/07/2013 fermium [ia] phát âm fermium bình chọn
30/07/2013 cesium [ia] phát âm cesium bình chọn
30/07/2013 chloro [ia] phát âm chloro bình chọn
30/07/2013 einsteinium [ia] phát âm einsteinium bình chọn
30/07/2013 chromo [ia] phát âm chromo bình chọn
30/07/2013 cobalt [ia] phát âm cobalt bình chọn
30/07/2013 copernicium [ia] phát âm copernicium bình chọn
30/07/2013 curium [ia] phát âm curium bình chọn
30/07/2013 darmstadtium [ia] phát âm darmstadtium bình chọn
30/07/2013 dubnium [ia] phát âm dubnium bình chọn
30/07/2013 dysprosium [ia] phát âm dysprosium bình chọn

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Web: http://www.interlingua.com/

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.008 (73 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.181

Bình chọn: 112 bình chọn

Số lần xem trang: 97.601


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 88

Vị thứ theo phát âm: 107