Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo Trang 4.

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2014 kransslagaderchirurgie [nl] phát âm kransslagaderchirurgie 0 bình chọn
11/04/2014 droomdebuut [nl] phát âm droomdebuut 0 bình chọn
25/02/2014 biologia [ia] phát âm biologia 0 bình chọn
25/02/2014 zoologia [ia] phát âm zoologia 0 bình chọn
25/02/2014 genetica [ia] phát âm genetica 0 bình chọn
25/02/2014 fetide [ia] phát âm fetide 0 bình chọn
22/01/2014 physiologia [ia] phát âm physiologia 0 bình chọn
22/01/2014 organismo [ia] phát âm organismo 0 bình chọn
22/01/2014 zoologic [ia] phát âm zoologic 0 bình chọn
22/01/2014 proteina [ia] phát âm proteina 0 bình chọn
22/01/2014 creation [ia] phát âm creation 0 bình chọn
22/01/2014 genetic [ia] phát âm genetic 0 bình chọn
22/01/2014 reproduction [ia] phát âm reproduction 0 bình chọn
21/11/2013 Haber [ia] phát âm Haber 0 bình chọn
02/08/2013 voluntari [ia] phát âm voluntari 1 bình chọn
02/08/2013 retrospectiva [ia] phát âm retrospectiva 0 bình chọn
02/08/2013 paradisiac [ia] phát âm paradisiac 0 bình chọn
02/08/2013 attitude [ia] phát âm attitude 0 bình chọn
02/08/2013 aptitude [ia] phát âm aptitude 0 bình chọn
02/08/2013 amplitude [ia] phát âm amplitude 0 bình chọn
02/08/2013 Austriac [ia] phát âm Austriac 0 bình chọn
02/08/2013 bivac [ia] phát âm bivac 0 bình chọn
02/08/2013 bosniac [ia] phát âm bosniac 0 bình chọn
02/08/2013 bric-à-brac [ia] phát âm bric-à-brac 0 bình chọn
02/08/2013 cardiac [ia] phát âm cardiac 0 bình chọn
02/08/2013 celiac [ia] phát âm celiac 0 bình chọn
02/08/2013 cerebrocardiac [ia] phát âm cerebrocardiac 0 bình chọn
02/08/2013 aphrodisiac [ia] phát âm aphrodisiac 0 bình chọn
02/08/2013 anglomaniac [ia] phát âm anglomaniac 0 bình chọn
02/08/2013 anaphrodisiac [ia] phát âm anaphrodisiac 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.089 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.220

Bình chọn: 137 bình chọn

Số lần xem trang: 124.298


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 100

Vị thứ theo phát âm: 116