Những từ đã phát âm của Mila_93 trong Forvo

Thành viên: Mila_93 Đăng ký phát âm của Mila_93

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2010 crispación [es] phát âm crispación 0 bình chọn
08/11/2010 afianzar [es] phát âm afianzar 0 bình chọn
07/11/2010 avecinarse [es] phát âm avecinarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 maceta [es] phát âm maceta 0 bình chọn
07/11/2010 hamburguesería [es] phát âm hamburguesería 0 bình chọn
07/11/2010 desverbalización [es] phát âm desverbalización 0 bình chọn
07/11/2010 exorcismo [es] phát âm exorcismo 0 bình chọn
07/11/2010 antroposofía [es] phát âm antroposofía 0 bình chọn
07/11/2010 farándula [es] phát âm farándula 0 bình chọn
07/11/2010 quemazón [es] phát âm quemazón 0 bình chọn
07/11/2010 estudiante [es] phát âm estudiante 1 bình chọn
07/11/2010 lingüística [es] phát âm lingüística 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 cardiaco [es] phát âm cardiaco 0 bình chọn
07/11/2010 ¿Cuánto vale? [es] phát âm ¿Cuánto vale? 2 bình chọn
07/11/2010 ¿Cuánto cuesta? [es] phát âm ¿Cuánto cuesta? 1 bình chọn
07/11/2010 ¿Cómo estás? [es] phát âm ¿Cómo estás? 1 bình chọn
07/11/2010 ¿cómo te va? [es] phát âm ¿cómo te va? 0 bình chọn
07/11/2010 postiza [es] phát âm postiza 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Mila_93


Thống kê thành viên

Phát âm: 18 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 6.315


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.591