Những từ đã phát âm của MinaAbril trong Forvo

Thành viên: MinaAbril Đăng ký phát âm của MinaAbril

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2010 root beer [en] phát âm root beer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2010 root [en] phát âm root 0 bình chọn
04/04/2010 asking [en] phát âm asking 1 bình chọn
04/04/2010 milk [en] phát âm milk 1 bình chọn
04/04/2010 out [en] phát âm out 2 bình chọn
04/04/2010 mirror [en] phát âm mirror 1 bình chọn
04/04/2010 mountain [en] phát âm mountain -1 bình chọn
04/04/2010 Monday [en] phát âm Monday -1 bình chọn
04/04/2010 wash [en] phát âm wash 0 bình chọn
04/04/2010 route [en] phát âm route 0 bình chọn
04/04/2010 roof [en] phát âm roof 1 bình chọn
04/04/2010 creek [en] phát âm creek 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ


Thống kê thành viên

Phát âm: 12 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 6.316


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 12.335