Những từ đã phát âm của Mofty trong Forvo

Thành viên: Mofty Đăng ký phát âm của Mofty

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2008 Lasagne [it] phát âm Lasagne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 cappelletti [it] phát âm cappelletti bình chọn
03/04/2008 cucina [it] phát âm cucina bình chọn
03/04/2008 Foggia [it] phát âm Foggia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Torino [it] phát âm Torino bình chọn
03/04/2008 Modena [it] phát âm Modena bình chọn
03/04/2008 Firenze [it] phát âm Firenze 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Mussolini [it] phát âm Mussolini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] phát âm Fratelli d'Italia bình chọn
03/04/2008 Italia [it] phát âm Italia 0 bình chọn
03/04/2008 Bari [it] phát âm Bari bình chọn
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] phát âm Alberto d'Aguanno bình chọn
03/04/2008 Beppe Grillo [it] phát âm Beppe Grillo bình chọn
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] phát âm Riccardo Scamarcio bình chọn
03/04/2008 culo [it] phát âm culo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Valentino Rossi [it] phát âm Valentino Rossi bình chọn
03/04/2008 vaffanculo [it] phát âm vaffanculo bình chọn
03/04/2008 infatti [it] phát âm infatti bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Mofty


Thống kê thành viên

Phát âm: 18 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 7.219


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 7.740