Những từ đã phát âm của Mofty trong Forvo

Thành viên: Mofty Đăng ký phát âm của Mofty

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2008 Lasagne [it] phát âm Lasagne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 cappelletti [it] phát âm cappelletti 0 bình chọn
03/04/2008 cucina [it] phát âm cucina 0 bình chọn
03/04/2008 Foggia [it] phát âm Foggia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Torino [it] phát âm Torino 0 bình chọn
03/04/2008 Modena [it] phát âm Modena 0 bình chọn
03/04/2008 Firenze [it] phát âm Firenze 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Mussolini [it] phát âm Mussolini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] phát âm Fratelli d'Italia 0 bình chọn
03/04/2008 Italia [it] phát âm Italia 0 bình chọn
03/04/2008 bari [it] phát âm bari 0 bình chọn
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] phát âm Alberto d'Aguanno 0 bình chọn
03/04/2008 Beppe Grillo [it] phát âm Beppe Grillo 0 bình chọn
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] phát âm Riccardo Scamarcio 0 bình chọn
03/04/2008 culo [it] phát âm culo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Valentino Rossi [it] phát âm Valentino Rossi 0 bình chọn
03/04/2008 infatti [it] phát âm infatti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Mofty


Thống kê thành viên

Phát âm: 17 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 10.505


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.805