Những từ đã phát âm của Mokimi trong Forvo

Thành viên: Mokimi Đăng ký phát âm của Mokimi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] phát âm Liquiditätsverbesserung 0 bình chọn
09/04/2014 Risikoverteilung [de] phát âm Risikoverteilung 0 bình chọn
09/04/2014 Festdarlehen [de] phát âm Festdarlehen 0 bình chọn
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] phát âm Immobilienobjekt 0 bình chọn
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] phát âm Wohnimmobilienmarkt 0 bình chọn
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] phát âm Kreditvergabestandard 0 bình chọn
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] phát âm Eigenheimbesitzerin 0 bình chọn
26/02/2011 Dissimilation [de] phát âm Dissimilation 0 bình chọn
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] phát âm Hohenfriedberger 0 bình chọn
26/02/2011 Hetze [de] phát âm Hetze 0 bình chọn
26/02/2011 Lichtgestalt [de] phát âm Lichtgestalt 0 bình chọn
26/02/2011 scheibchenweise [de] phát âm scheibchenweise 0 bình chọn
26/02/2011 Ramschladen [de] phát âm Ramschladen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] phát âm Sonderpostenmarkt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 erschreckenderweise [de] phát âm erschreckenderweise 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 Aufhänger [de] phát âm Aufhänger 0 bình chọn
26/02/2011 vorpreschen [de] phát âm vorpreschen 0 bình chọn
26/02/2011 verherrlichen [de] phát âm verherrlichen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 Geheimagent [de] phát âm Geheimagent 0 bình chọn
26/02/2011 Hanselmann [de] phát âm Hanselmann 0 bình chọn
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] phát âm Dienstleistungszentrum 0 bình chọn
26/02/2011 Autohersteller [de] phát âm Autohersteller 0 bình chọn
26/02/2011 Stammwerk [de] phát âm Stammwerk 0 bình chọn
26/02/2011 Automobilwerk [de] phát âm Automobilwerk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 Stammhaus [de] phát âm Stammhaus 0 bình chọn
26/02/2011 Gesprächszeit [de] phát âm Gesprächszeit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 Moderatorin [de] phát âm Moderatorin 0 bình chọn
26/02/2011 Industriekaufmann [de] phát âm Industriekaufmann 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2011 autogyro [de] phát âm autogyro 0 bình chọn
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] phát âm Sportluftfahrt 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Mokimi


Thống kê thành viên

Phát âm: 188 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 12.120


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 22.890

Vị thứ theo phát âm: 1.493