Thành viên:

MurasakiShikibu

Đăng ký phát âm của MurasakiShikibu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/10/2012 べんり [ja] phát âm べんり 0 bình chọn
30/08/2012 watashi wa [ja] phát âm watashi wa 0 bình chọn
30/07/2012 キャラクター [ja] phát âm キャラクター 0 bình chọn
30/07/2012 キャッシュカード [ja] phát âm キャッシュカード 0 bình chọn
30/07/2012 スケートボード [ja] phát âm スケートボード 0 bình chọn
30/07/2012 ブックフェア [ja] phát âm ブックフェア 0 bình chọn
30/07/2012 バイキング [ja] phát âm バイキング 0 bình chọn
30/07/2012 一晩中 [ja] phát âm 一晩中 0 bình chọn
30/07/2012 売り込む [ja] phát âm 売り込む 0 bình chọn
30/07/2012 優れた(すぐれた) [ja] phát âm 優れた(すぐれた) 0 bình chọn
30/07/2012 ダックスフント [ja] phát âm ダックスフント 0 bình chọn
30/07/2012 ヨークシャーテリア [ja] phát âm ヨークシャーテリア 0 bình chọn
30/07/2012 かします [ja] phát âm かします 0 bình chọn
30/07/2012 講談社 [ja] phát âm 講談社 0 bình chọn
30/07/2012 締切 [ja] phát âm 締切 0 bình chọn
30/07/2012 割り引く [ja] phát âm 割り引く 0 bình chọn
30/07/2012 一見さんお断り [ja] phát âm 一見さんお断り 0 bình chọn
30/07/2012 今日も私は あの私だけの人を探している [ja] phát âm 今日も私は あの私だけの人を探している 0 bình chọn
30/07/2012 カツオ [ja] phát âm カツオ 0 bình chọn
30/07/2012 スポンサー [ja] phát âm スポンサー 0 bình chọn
30/07/2012 オルゴール [ja] phát âm オルゴール 0 bình chọn
30/07/2012 複写機 [ja] phát âm 複写機 0 bình chọn
30/07/2012 郵便受け [ja] phát âm 郵便受け 0 bình chọn
30/07/2012 力強い [ja] phát âm 力強い 0 bình chọn
30/07/2012 鳥肉 [ja] phát âm 鳥肉 0 bình chọn
30/07/2012 間違いない [ja] phát âm 間違いない 0 bình chọn
30/07/2012 肝炎 [ja] phát âm 肝炎 0 bình chọn
30/07/2012 角 (かど) [ja] phát âm 角 (かど) 0 bình chọn
30/07/2012 だんだん [ja] phát âm だんだん 0 bình chọn
30/07/2012 さ来年 [ja] phát âm さ来年 0 bình chọn