Những từ đã phát âm của Musicienne69 trong Forvo

Thành viên: Musicienne69 Đăng ký phát âm của Musicienne69

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/08/2010 troublante [fr] phát âm troublante bình chọn
14/08/2010 verne [fr] phát âm verne bình chọn
14/08/2010 trépider [fr] phát âm trépider bình chọn
14/08/2010 vers luisant [fr] phát âm vers luisant bình chọn
14/08/2010 vénérer [fr] phát âm vénérer bình chọn
14/08/2010 vendue [fr] phát âm vendue 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2010 vendeurs [fr] phát âm vendeurs bình chọn
14/08/2010 vendant [fr] phát âm vendant bình chọn
14/08/2010 venant [fr] phát âm venant bình chọn
14/08/2010 vélocité [fr] phát âm vélocité bình chọn
14/08/2010 véhicules [fr] phát âm véhicules bình chọn
14/08/2010 véhicule [fr] phát âm véhicule 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2010 veillée [fr] phát âm veillée bình chọn
14/08/2010 vastes [fr] phát âm vastes bình chọn
14/08/2010 vedettes [fr] phát âm vedettes bình chọn
14/08/2010 visages [fr] phát âm visages bình chọn
14/08/2010 variés [fr] phát âm variés bình chọn
14/08/2010 variées [fr] phát âm variées bình chọn
14/08/2010 vécues [fr] phát âm vécues bình chọn
14/08/2010 vécue [fr] phát âm vécue bình chọn
14/08/2010 variétés [fr] phát âm variétés bình chọn
14/08/2010 vallées [fr] phát âm vallées bình chọn
14/08/2010 vainqueurs [fr] phát âm vainqueurs bình chọn
14/08/2010 vaines [fr] phát âm vaines bình chọn
14/08/2010 vaches [fr] phát âm vaches bình chọn
14/08/2010 utilisés [fr] phát âm utilisés bình chọn
14/08/2010 vacanciers [fr] phát âm vacanciers bình chọn
14/08/2010 variations [fr] phát âm variations bình chọn
14/08/2010 volupté [fr] phát âm volupté bình chọn
14/08/2010 voiturage [fr] phát âm voiturage bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Musicienne69


Thống kê thành viên

Phát âm: 442 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 17.723


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 570