Những từ đã phát âm của NET3 trong Forvo

Thành viên: NET3 Đăng ký phát âm của NET3

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2012 کتاب [fa] phát âm کتاب bình chọn
02/10/2012 موتور پرشی [fa] phát âm موتور پرشی bình chọn
02/10/2012 سوء ظن [fa] phát âm سوء ظن bình chọn
02/10/2012 Aria Air [fa] phát âm Aria Air bình chọn
02/10/2012 Said Jalili [fa] phát âm Said Jalili bình chọn
02/10/2012 Mahan Air [fa] phát âm Mahan Air bình chọn
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] phát âm رسيدگي كردن bình chọn
02/10/2012 رهبري [fa] phát âm رهبري bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iran

Liên hệ NET3


Thống kê thành viên

Phát âm: 8

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.924


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 12.426