Những từ đã phát âm của NIKLA trong Forvo

Thành viên: NIKLA Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2008 Bonne nuit [fr] phát âm Bonne nuit 1 bình chọn
08/10/2008 Le Mans [fr] phát âm Le Mans 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Grand Marnier [fr] phát âm Grand Marnier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 confiture [fr] phát âm confiture 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 traceur [fr] phát âm traceur bình chọn
08/10/2008 Chiroubles [fr] phát âm Chiroubles bình chọn
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] phát âm Thierry Mugler bình chọn
08/10/2008 mademoiselle [fr] phát âm mademoiselle 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Renault [fr] phát âm Renault 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] phát âm Louis Pasteur bình chọn
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] phát âm Aix-en-Provence 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 minimum [fr] phát âm minimum 1 bình chọn
08/10/2008 elle [fr] phát âm elle 1 bình chọn
08/10/2008 Uruguay [fr] phát âm Uruguay 2 bình chọn
08/10/2008 Palmiers [fr] phát âm Palmiers bình chọn
08/10/2008 aimez [fr] phát âm aimez bình chọn
08/10/2008 dessous [fr] phát âm dessous bình chọn
08/10/2008 voisinage [fr] phát âm voisinage bình chọn
08/10/2008 parlement [fr] phát âm parlement bình chọn
08/10/2008 seins [fr] phát âm seins bình chọn
08/10/2008 tremblement [fr] phát âm tremblement bình chọn
08/10/2008 communisme [fr] phát âm communisme bình chọn
08/10/2008 vendeur [fr] phát âm vendeur bình chọn
08/10/2008 pompier [fr] phát âm pompier bình chọn
08/10/2008 brouillon [fr] phát âm brouillon bình chọn
08/10/2008 prophétie [fr] phát âm prophétie bình chọn
08/10/2008 août [fr] phát âm août 1 bình chọn
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] phát âm Barbès-Rochechouart 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Xavier [fr] phát âm Xavier bình chọn
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] phát âm Cabernet Sauvignon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ NIKLA


Thống kê thành viên

Phát âm: 61 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 17

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 20.223


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.670

Vị thứ theo phát âm: 3.107