Những từ đã phát âm của NIKLA trong Forvo Trang 3.

Thành viên: NIKLA Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2008 s'amuser [fr] phát âm s'amuser 3 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ NIKLA


Thống kê thành viên

Phát âm: 61 (22 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 17

Bình chọn: 28 bình chọn

Số lần xem trang: 30.329


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.490

Vị thứ theo phát âm: 3.839