Những từ đã thêm để phát âm của Nomsa trong Forvo

Thành viên: Nomsa Đăng ký phát âm của Nomsa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
25/11/2009 iqaqa [xh] phát âm iqaqa 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 iqhirha [xh] phát âm iqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqonqothwane [xh] phát âm uqonqothwane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqhirha [xh] phát âm uqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 yebo [zu] phát âm yebo 0 bình chọn
25/11/2009 sanibonani [zu] phát âm sanibonani 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Nomsa


Thống kê thành viên

Phát âm: 41 (29 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 31 bình chọn

Số lần xem trang: 18.061


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.340

Vị thứ theo phát âm: 5.419