Những từ đã phát âm của Novalis33 trong Forvo

Thành viên: Novalis33 Đăng ký phát âm của Novalis33

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/08/2011 chœur a cappella [fr] phát âm chœur a cappella 0 bình chọn
12/08/2011 Libellud [fr] phát âm Libellud 0 bình chọn
12/08/2011 communauté musulmane [fr] phát âm communauté musulmane 0 bình chọn
12/08/2011 Moleskine [fr] phát âm Moleskine 0 bình chọn
12/08/2011 wanmi [fr] phát âm wanmi 0 bình chọn
12/08/2011 owanki [fr] phát âm owanki 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/08/2011 Athos [fr] phát âm Athos 0 bình chọn
12/08/2011 Aramis [fr] phát âm Aramis 0 bình chọn
12/08/2011 Porthos [fr] phát âm Porthos 0 bình chọn
12/08/2011 Malzieu [fr] phát âm Malzieu 0 bình chọn
12/08/2011 de Meuron [fr] phát âm de Meuron 0 bình chọn
12/08/2011 deleuze [fr] phát âm deleuze 0 bình chọn
12/08/2011 deviendras [fr] phát âm deviendras 0 bình chọn
12/08/2011 Cardinal Richelieu [fr] phát âm Cardinal Richelieu 0 bình chọn
12/08/2011 v'la l'bon vent [fr] phát âm v'la l'bon vent 0 bình chọn
12/08/2011 "Étienne de La Boétie" [fr] phát âm "Étienne de La Boétie" 0 bình chọn
12/08/2011 Madame de Chevreuse [fr] phát âm Madame de Chevreuse 0 bình chọn
12/08/2011 Madame Bonacieux [fr] phát âm Madame Bonacieux 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Novalis33


Thống kê thành viên

Phát âm: 18 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.565


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.458