Những từ đã phát âm của Olenenok trong Forvo

Thành viên: Olenenok Đăng ký phát âm của Olenenok

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2011 Гиндукуш [ru] phát âm Гиндукуш bình chọn
28/09/2011 Гирин [ru] phát âm Гирин bình chọn
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] phát âm Гирканский заповедник bình chọn
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] phát âm Гиссаро-Алай 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] phát âm Гиссарская долина bình chọn
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] phát âm Главная Кордильера Анд bình chọn
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] phát âm Гобийский Тянь-Шань bình chọn
28/09/2011 Голанские высоты [ru] phát âm Голанские высоты bình chọn
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] phát âm Головнина вулкан bình chọn
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] phát âm Горный Бадахшан bình chọn
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] phát âm Градец-Кралове bình chọn
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] phát âm Гобийский Алтай bình chọn
28/09/2011 Гифу [ru] phát âm Гифу bình chọn
28/09/2011 Глейшер [ru] phát âm Глейшер bình chọn
28/09/2011 Глинт [ru] phát âm Глинт bình chọn
28/09/2011 Гленва [ru] phát âm Гленва bình chọn
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] phát âm Горки Ленинские bình chọn
28/09/2011 Гондэр [ru] phát âm Гондэр bình chọn
28/09/2011 Гояния [ru] phát âm Гояния bình chọn
28/09/2011 Гломма [ru] phát âm Гломма bình chọn
28/09/2011 Готланд [ru] phát âm Готланд bình chọn
28/09/2011 Горячинск [ru] phát âm Горячинск bình chọn
28/09/2011 Гранвиль [ru] phát âm Гранвиль bình chọn
28/09/2011 Герат [ru] phát âm Герат bình chọn
28/09/2011 Голая Пристань [ru] phát âm Голая Пристань bình chọn
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] phát âm Горно-Алтайск bình chọn
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] phát âm Гран-Парадизо bình chọn
28/09/2011 Голодная степь [ru] phát âm Голодная степь bình chọn
28/09/2011 Гран-Чако [ru] phát âm Гран-Чако bình chọn
28/09/2011 Гринсборо [ru] phát âm Гринсборо bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: không rõ

Liên hệ Olenenok


Thống kê thành viên

Phát âm: 188 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.964


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.227