Những từ đã phát âm của Olenenok trong Forvo

Thành viên: Olenenok Đăng ký phát âm của Olenenok

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2011 Гиндукуш [ru] phát âm Гиндукуш 0 bình chọn
28/09/2011 Гирин [ru] phát âm Гирин 0 bình chọn
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] phát âm Гирканский заповедник 0 bình chọn
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] phát âm Гиссаро-Алай 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] phát âm Гиссарская долина 0 bình chọn
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] phát âm Главная Кордильера Анд 0 bình chọn
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] phát âm Гобийский Тянь-Шань 0 bình chọn
28/09/2011 Голанские высоты [ru] phát âm Голанские высоты 0 bình chọn
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] phát âm Головнина вулкан 0 bình chọn
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] phát âm Горный Бадахшан 0 bình chọn
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] phát âm Градец-Кралове 0 bình chọn
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] phát âm Гобийский Алтай 0 bình chọn
28/09/2011 Гифу [ru] phát âm Гифу 0 bình chọn
28/09/2011 Глейшер [ru] phát âm Глейшер 0 bình chọn
28/09/2011 Глинт [ru] phát âm Глинт 0 bình chọn
28/09/2011 Гленва [ru] phát âm Гленва 0 bình chọn
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] phát âm Горки Ленинские 0 bình chọn
28/09/2011 Гондэр [ru] phát âm Гондэр 0 bình chọn
28/09/2011 Гояния [ru] phát âm Гояния 0 bình chọn
28/09/2011 Гломма [ru] phát âm Гломма 0 bình chọn
28/09/2011 Готланд [ru] phát âm Готланд 0 bình chọn
28/09/2011 Горячинск [ru] phát âm Горячинск 0 bình chọn
28/09/2011 Гранвиль [ru] phát âm Гранвиль 0 bình chọn
28/09/2011 Герат [ru] phát âm Герат 0 bình chọn
28/09/2011 Голая Пристань [ru] phát âm Голая Пристань 0 bình chọn
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] phát âm Горно-Алтайск 0 bình chọn
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] phát âm Гран-Парадизо 0 bình chọn
28/09/2011 Голодная степь [ru] phát âm Голодная степь 0 bình chọn
28/09/2011 Гран-Чако [ru] phát âm Гран-Чако 0 bình chọn
28/09/2011 Гринсборо [ru] phát âm Гринсборо 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: không rõ

Liên hệ Olenenok


Thống kê thành viên

Phát âm: 188 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 8.151


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.474