Những từ đã phát âm của Olivares trong Forvo

Thành viên: Olivares Đăng ký phát âm của Olivares

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2008 Borja [ca] phát âm Borja 0 bình chọn
30/07/2008 samaler [ca] phát âm samaler 0 bình chọn
30/07/2008 vas [ca] phát âm vas 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Andorra

Liên hệ Olivares


Thống kê thành viên

Phát âm: 3

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 5.238


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.706

Vị thứ theo phát âm: 24.294