Những từ đã phát âm của Openmind trong Forvo

Thành viên: Openmind Đăng ký phát âm của Openmind

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2010 GMAC [en] phát âm GMAC bình chọn
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] phát âm Gehaltserhöhung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 reisekostenbericht [de] phát âm reisekostenbericht bình chọn
04/01/2010 getürkt [de] phát âm getürkt bình chọn
04/01/2010 chillen [de] phát âm chillen bình chọn
04/01/2010 achtundzwanzig [de] phát âm achtundzwanzig bình chọn
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] phát âm Arbeitskollegen bình chọn
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] phát âm sechsundzwanzig bình chọn
04/01/2010 vierundzwanzig [de] phát âm vierundzwanzig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] phát âm siebenundzwanzig bình chọn
05/02/2009 abgebaut [de] phát âm abgebaut bình chọn
05/02/2009 jahrelang [de] phát âm jahrelang bình chọn
05/02/2009 gewünschten [de] phát âm gewünschten bình chọn
05/02/2009 abgegeben [de] phát âm abgegeben bình chọn
05/02/2009 befand [de] phát âm befand bình chọn
05/02/2009 Scheitern [de] phát âm Scheitern bình chọn
05/02/2009 premier [de] phát âm premier bình chọn
05/02/2009 lässt [de] phát âm lässt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 Lasten [de] phát âm Lasten bình chọn
05/02/2009 Verletzung [de] phát âm Verletzung bình chọn
05/02/2009 örtlichen [de] phát âm örtlichen bình chọn
05/02/2009 erwarteten [de] phát âm erwarteten bình chọn
05/02/2009 romantisch [de] phát âm romantisch bình chọn
02/02/2009 Steuerzahler [de] phát âm Steuerzahler bình chọn
02/02/2009 eingetragen [de] phát âm eingetragen bình chọn
02/02/2009 verbundenen [de] phát âm verbundenen bình chọn
02/02/2009 beweist [de] phát âm beweist bình chọn
02/02/2009 geduld [de] phát âm geduld 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2009 Baustelle [de] phát âm Baustelle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2009 anstatt [de] phát âm anstatt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Web: http://www.english-test.net

Liên hệ Openmind


Thống kê thành viên

Phát âm: 73 (15 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 5.146


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.940

Vị thứ theo phát âm: 2.740