Những từ đã phát âm của Ossie trong Forvo

Thành viên: Ossie Đăng ký phát âm của Ossie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/11/2010 pyp [af] phát âm pyp 0 bình chọn
15/11/2010 pyn [af] phát âm pyn 0 bình chọn
15/11/2010 pyl [af] phát âm pyl 0 bình chọn
15/11/2010 polsslag [af] phát âm polsslag 0 bình chọn
15/11/2010 seks [af] phát âm seks 0 bình chọn
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] phát âm Nadine Gordimer 0 bình chọn
09/11/2010 pret [af] phát âm pret 0 bình chọn
09/11/2010 prys [af] phát âm prys 0 bình chọn
09/11/2010 pos [af] phát âm pos 0 bình chọn
09/11/2010 protes [af] phát âm protes 0 bình chọn
09/11/2010 prooi [af] phát âm prooi 0 bình chọn
09/11/2010 Daniel François Malan [af] phát âm Daniel François Malan 0 bình chọn
09/11/2010 Fourie du Preez [af] phát âm Fourie du Preez 0 bình chọn
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] phát âm Charl Schwartzel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] phát âm Gelukkige Verjaarsdag 0 bình chọn
09/11/2010 Vergelegen [af] phát âm Vergelegen 0 bình chọn
09/11/2010 Roodeberg [af] phát âm Roodeberg 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Úc

Liên hệ Ossie


Thống kê thành viên

Phát âm: 17 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 6.397


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.871