Những từ đã phát âm của PERCE_NEIGE trong Forvo

Thành viên: PERCE_NEIGE Đăng ký phát âm của PERCE_NEIGE

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/04/2014 la [fr] phát âm la 0 bình chọn
04/04/2014 pomme [fr] phát âm pomme 0 bình chọn
04/04/2014 pain [fr] phát âm pain 0 bình chọn
04/04/2014 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 0 bình chọn
04/04/2014 pou [fr] phát âm pou 0 bình chọn
04/04/2014 sou [fr] phát âm sou 0 bình chọn
04/04/2014 Neige [fr] phát âm Neige -1 bình chọn
04/04/2014 prison [fr] phát âm prison -1 bình chọn
04/04/2014 pont [fr] phát âm pont -2 bình chọn
04/04/2014 demain [fr] phát âm demain 0 bình chọn
04/04/2014 il lit [fr] phát âm il lit 0 bình chọn
31/03/2014 son [fr] phát âm son 1 bình chọn
31/03/2014 sont [fr] phát âm sont 0 bình chọn
31/03/2014 bonbon [fr] phát âm bonbon 0 bình chọn
31/03/2014 chant [fr] phát âm chant 0 bình chọn
31/03/2014 pharmacie [fr] phát âm pharmacie 0 bình chọn
31/03/2014 effort [fr] phát âm effort 0 bình chọn
31/03/2014 Œdipe [fr] phát âm Œdipe 0 bình chọn
31/03/2014 è [fr] phát âm è 0 bình chọn
31/03/2014 é [fr] phát âm é 0 bình chọn
31/03/2014 café [fr] phát âm café 0 bình chọn
31/03/2014 jeu [fr] phát âm jeu 0 bình chọn
31/03/2014 je [fr] phát âm je 1 bình chọn
31/03/2014 sous [fr] phát âm sous 1 bình chọn
31/03/2014 la joue [fr] phát âm la joue 0 bình chọn
31/03/2014 joue [fr] phát âm joue 0 bình chọn
31/03/2014 fou [fr] phát âm fou 0 bình chọn
31/03/2014 chou [fr] phát âm chou -1 bình chọn
31/03/2014 chouchou [fr] phát âm chouchou 0 bình chọn
31/03/2014 ou [fr] phát âm ou 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ PERCE_NEIGE


Thống kê thành viên

Phát âm: 123

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 10.889


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.263

Vị thứ theo phát âm: 2.126