Những từ đã phát âm của Pablo2012 trong Forvo

Thành viên: Pablo2012 Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2013 Lorena [es] phát âm Lorena bình chọn
12/12/2013 Privatización [es] phát âm Privatización bình chọn
12/12/2013 sífilis [es] phát âm sífilis bình chọn
12/12/2013 inguinal [es] phát âm inguinal bình chọn
12/12/2013 granuloma [es] phát âm granuloma bình chọn
12/12/2013 operadora [es] phát âm operadora bình chọn
12/12/2013 Tania Libertad [es] phát âm Tania Libertad bình chọn
12/12/2013 Amparo Ochoa [es] phát âm Amparo Ochoa bình chọn
12/12/2013 alta definición [es] phát âm alta definición bình chọn
12/12/2013 Hidrocarburífera‏ [es] phát âm Hidrocarburífera‏ bình chọn
12/12/2013 hispanoamericana [es] phát âm hispanoamericana bình chọn
12/12/2013 monoaural [es] phát âm monoaural bình chọn
12/12/2013 magnetofónica [es] phát âm magnetofónica bình chọn
12/12/2013 magnetofónico [es] phát âm magnetofónico bình chọn
12/12/2013 estereofónico [es] phát âm estereofónico bình chọn
12/12/2013 fotometría [es] phát âm fotometría bình chọn
12/12/2013 luminancia [es] phát âm luminancia bình chọn
12/12/2013 Cooperativismo [es] phát âm Cooperativismo bình chọn
12/12/2013 extractor [es] phát âm extractor bình chọn
12/12/2013 bicarbonato [es] phát âm bicarbonato bình chọn
12/12/2013 Copa Libertadores [es] phát âm Copa Libertadores bình chọn
12/12/2013 libertadores [es] phát âm libertadores bình chọn
12/12/2013 prelatura [es] phát âm prelatura bình chọn
12/12/2013 arbórea [es] phát âm arbórea bình chọn
12/12/2013 Cuevana [es] phát âm Cuevana bình chọn
12/12/2013 relicto [es] phát âm relicto bình chọn
12/12/2013 espectadora [es] phát âm espectadora bình chọn
12/12/2013 darwinismo [es] phát âm darwinismo bình chọn
12/12/2013 neoliberal [es] phát âm neoliberal bình chọn
12/12/2013 virreinato [es] phát âm virreinato bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ Pablo2012


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.324 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.548

Bình chọn: 166 bình chọn

Số lần xem trang: 62.585


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 82

Vị thứ theo phát âm: 134