Những từ đã phát âm của Pablo2012 trong Forvo

Thành viên: Pablo2012 Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2014 finita [es] phát âm finita 2 bình chọn
25/04/2014 finito [es] phát âm finito 0 bình chọn
25/04/2014 difícil [es] phát âm difícil 0 bình chọn
25/04/2014 bíblica [es] phát âm bíblica 1 bình chọn
25/04/2014 bíblico [es] phát âm bíblico 0 bình chọn
24/04/2014 italiana [es] phát âm italiana 0 bình chọn
24/04/2014 italiano [es] phát âm italiano 0 bình chọn
24/04/2014 tímida [es] phát âm tímida 0 bình chọn
24/04/2014 tímido [es] phát âm tímido 0 bình chọn
24/04/2014 hipopótamo [es] phát âm hipopótamo 1 bình chọn
24/04/2014 Sede [es] phát âm Sede 0 bình chọn
24/04/2014 Santa Sede [es] phát âm Santa Sede 0 bình chọn
24/04/2014 Ente [es] phát âm Ente 0 bình chọn
24/04/2014 lente [es] phát âm lente 0 bình chọn
24/04/2014 bebe [es] phát âm bebe 0 bình chọn
24/04/2014 bebé [es] phát âm bebé 2 bình chọn
24/04/2014 Mama [es] phát âm Mama 0 bình chọn
24/04/2014 mamá [es] phát âm mamá 0 bình chọn
24/04/2014 papá [es] phát âm papá 0 bình chọn
24/04/2014 papa [es] phát âm papa 1 bình chọn
24/04/2014 asta [es] phát âm asta 1 bình chọn
24/04/2014 hasta [es] phát âm hasta 0 bình chọn
24/04/2014 cama [es] phát âm cama 0 bình chọn
24/04/2014 Nada [es] phát âm Nada 0 bình chọn
24/04/2014 breviario [es] phát âm breviario 0 bình chọn
24/04/2014 arteria aorta [es] phát âm arteria aorta 0 bình chọn
24/04/2014 coracobraquial [es] phát âm coracobraquial 0 bình chọn
24/04/2014 braquial [es] phát âm braquial 0 bình chọn
24/04/2014 subescapular [es] phát âm subescapular 0 bình chọn
24/04/2014 romboides [es] phát âm romboides 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ Pablo2012


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.372 (82 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.536

Bình chọn: 246 bình chọn

Số lần xem trang: 94.325


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 94

Vị thứ theo phát âm: 148