Những từ đã phát âm của Pariolino trong Forvo

Thành viên: Pariolino Đăng ký phát âm của Pariolino

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/12/2011 Gabriella Cilmi [en] phát âm Gabriella Cilmi 0 bình chọn
04/12/2011 tapentadol [en] phát âm tapentadol 0 bình chọn
04/12/2011 chalcography [en] phát âm chalcography 0 bình chọn
22/09/2011 hypersensitivity [en] phát âm hypersensitivity 0 bình chọn
31/03/2011 prevaricate [en] phát âm prevaricate 0 bình chọn
31/03/2011 pulchritudinous [en] phát âm pulchritudinous 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/03/2011 Florentine [en] phát âm Florentine -1 bình chọn
31/03/2011 metallurgy [en] phát âm metallurgy 0 bình chọn
27/03/2011 Turbine [en] phát âm Turbine 4 bình chọn
27/03/2011 Ricky Sbragia [en] phát âm Ricky Sbragia 0 bình chọn
27/03/2011 Kilduff [en] phát âm Kilduff 0 bình chọn
21/03/2011 Carrauntoohil [en] phát âm Carrauntoohil 0 bình chọn
21/03/2011 ecliptic [en] phát âm ecliptic 0 bình chọn
21/03/2011 relocation [en] phát âm relocation 0 bình chọn
28/10/2010 ethyne [en] phát âm ethyne 0 bình chọn
28/10/2010 granulometric [en] phát âm granulometric 0 bình chọn
16/10/2010 Youghal [en] phát âm Youghal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/10/2010 connemara [en] phát âm connemara 0 bình chọn
13/10/2010 longhaul [en] phát âm longhaul 0 bình chọn
13/10/2010 Pantene [en] phát âm Pantene 0 bình chọn
06/10/2010 conspicuity [en] phát âm conspicuity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2010 Cork [en] phát âm Cork 0 bình chọn
06/10/2010 different [en] phát âm different 0 bình chọn
06/10/2010 signing [en] phát âm signing 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/10/2010 anthropology [en] phát âm anthropology 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ireland

Liên hệ Pariolino


Thống kê thành viên

Phát âm: 25 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 7.224


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.913

Vị thứ theo phát âm: 7.742