Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/07/2016 prompte à changer d'avis [fr] phát âm prompte à changer d'avis 0 bình chọn
29/07/2016 Monpensier [fr] phát âm Monpensier 0 bình chọn
29/07/2016 prompt à changer d'avis [fr] phát âm prompt à changer d'avis 0 bình chọn
29/07/2016 je n'arriverai à rien [fr] phát âm je n'arriverai à rien 0 bình chọn
29/07/2016 la touche échappe [fr] phát âm la touche échappe 0 bình chọn
28/07/2016 Mechali Philippe [fr] phát âm Mechali Philippe 0 bình chọn
28/07/2016 Peyrassol [fr] phát âm Peyrassol 0 bình chọn
28/07/2016 Un bon vin blanc [fr] phát âm Un bon vin blanc 0 bình chọn
26/07/2016 Brugge [fr] phát âm Brugge 0 bình chọn
26/07/2016 Bounte [fr] phát âm Bounte 0 bình chọn
26/07/2016 Tadao Ando [fr] phát âm Tadao Ando 0 bình chọn
26/07/2016 Achikam [fr] phát âm Achikam 0 bình chọn
26/07/2016 Brux [fr] phát âm Brux 0 bình chọn
26/07/2016 Jaconas [fr] phát âm Jaconas 0 bình chọn
26/07/2016 Dolder [fr] phát âm Dolder 0 bình chọn
26/07/2016 Scianimanico [fr] phát âm Scianimanico 0 bình chọn
26/07/2016 faux en écriture publique [fr] phát âm faux en écriture publique 0 bình chọn
25/07/2016 Mahigan [fr] phát âm Mahigan 0 bình chọn
25/07/2016 étourdis [fr] phát âm étourdis 0 bình chọn
25/07/2016 l'ost [fr] phát âm l'ost 0 bình chọn
25/07/2016 l'aveugle [fr] phát âm l'aveugle 0 bình chọn
25/07/2016 prohibent [fr] phát âm prohibent 0 bình chọn
25/07/2016 ennivrer [fr] phát âm ennivrer 0 bình chọn
25/07/2016 cesser les essais nucléaires [fr] phát âm cesser les essais nucléaires 0 bình chọn
25/07/2016 je suis aimé [fr] phát âm je suis aimé 0 bình chọn
24/07/2016 Rancio [fr] phát âm Rancio 0 bình chọn
24/07/2016 Georges-Elie Octors [fr] phát âm Georges-Elie Octors 0 bình chọn
24/07/2016 Frédéric Macler [fr] phát âm Frédéric Macler 0 bình chọn
24/07/2016 Entraygues-Le Fel [fr] phát âm Entraygues-Le Fel 0 bình chọn
24/07/2016 je délie / ils délient [fr] phát âm je délie / ils délient 0 bình chọn