Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2016 Apple [fr] phát âm Apple 0 bình chọn
03/05/2016 N'Golo Kanté [fr] phát âm N'Golo Kanté 0 bình chọn
03/05/2016 Yannick Bolasie [fr] phát âm Yannick Bolasie 0 bình chọn
03/05/2016 Pape Souaré [fr] phát âm Pape Souaré 0 bình chọn
03/05/2016 Guillaume de Claris [fr] phát âm Guillaume de Claris 0 bình chọn
03/05/2016 Hellot [fr] phát âm Hellot 0 bình chọn
03/05/2016 Bakary Sako [fr] phát âm Bakary Sako 0 bình chọn
03/05/2016 Yannick Ferreira Carrasco [fr] phát âm Yannick Ferreira Carrasco 0 bình chọn
03/05/2016 de Galard-Terraube [fr] phát âm de Galard-Terraube 0 bình chọn
03/05/2016 traittinger [fr] phát âm traittinger 0 bình chọn
03/05/2016 Schlimé [fr] phát âm Schlimé 0 bình chọn
03/05/2016 Moreaux [fr] phát âm Moreaux 0 bình chọn
03/05/2016 Sabine Detzel [fr] phát âm Sabine Detzel 0 bình chọn
03/05/2016 Lucas Hernández [fr] phát âm Lucas Hernández 0 bình chọn
03/05/2016 Édouard Mortier [fr] phát âm Édouard Mortier 0 bình chọn
03/05/2016 Bon Adrien Jeannot de Moncey [fr] phát âm Bon Adrien Jeannot de Moncey 0 bình chọn
03/05/2016 Axel Domont [fr] phát âm Axel Domont 0 bình chọn
03/05/2016 ouche [fr] phát âm ouche 0 bình chọn
03/05/2016 Arnaud Démare [fr] phát âm Arnaud Démare 0 bình chọn
03/05/2016 Benoît Vaugrenard [fr] phát âm Benoît Vaugrenard 0 bình chọn
03/05/2016 Cédric Pineau [fr] phát âm Cédric Pineau 0 bình chọn
03/05/2016 Silvan Dillier [fr] phát âm Silvan Dillier 0 bình chọn
03/05/2016 Olivier Le Gac [fr] phát âm Olivier Le Gac 0 bình chọn
03/05/2016 Jean Christophe Peraud [fr] phát âm Jean Christophe Peraud 0 bình chọn
03/05/2016 Laurent Didier [fr] phát âm Laurent Didier 0 bình chọn
03/05/2016 Blel Kadri [fr] phát âm Blel Kadri 0 bình chọn
03/05/2016 Hugo Houle [fr] phát âm Hugo Houle 0 bình chọn
03/05/2016 Hubert Dupont [fr] phát âm Hubert Dupont 0 bình chọn
03/05/2016 Guillaume Bonnafond [fr] phát âm Guillaume Bonnafond 0 bình chọn
03/05/2016 on n'est plus que des rivaux, maintenant [fr] phát âm on n'est plus que des rivaux, maintenant 0 bình chọn