Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/02/2016 Ladeur [fr] phát âm Ladeur 0 bình chọn
10/02/2016 professeur d’histoire médiévale [fr] phát âm professeur d’histoire médiévale 0 bình chọn
10/02/2016 maniaquerie [fr] phát âm maniaquerie 0 bình chọn
10/02/2016 Babioles [fr] phát âm Babioles 0 bình chọn
10/02/2016 icône républicaine [fr] phát âm icône républicaine 0 bình chọn
10/02/2016 chapotin [fr] phát âm chapotin 0 bình chọn
10/02/2016 aujourd'hui encore [fr] phát âm aujourd'hui encore 0 bình chọn
10/02/2016 histocompatible [fr] phát âm histocompatible 0 bình chọn
10/02/2016 rendez-vous ce mois-ci [fr] phát âm rendez-vous ce mois-ci 0 bình chọn
10/02/2016 coordinatrice générale de l’exposition [fr] phát âm coordinatrice générale de l’exposition 0 bình chọn
10/02/2016 définir le style de la présidence [fr] phát âm définir le style de la présidence 0 bình chọn
10/02/2016 penser sous ces deux aspects [fr] phát âm penser sous ces deux aspects 0 bình chọn
10/02/2016 au-delà des controverses [fr] phát âm au-delà des controverses 0 bình chọn
10/02/2016 juger les actions des hommes [fr] phát âm juger les actions des hommes 0 bình chọn
10/02/2016 définitions apparemment précises [fr] phát âm définitions apparemment précises 0 bình chọn
10/02/2016 dire les choses claires [fr] phát âm dire les choses claires 0 bình chọn
10/02/2016 adopter une attitude dominatrice [fr] phát âm adopter une attitude dominatrice 0 bình chọn
10/02/2016 dans un passé mythifié [fr] phát âm dans un passé mythifié 0 bình chọn
10/02/2016 préparer l'avenir [fr] phát âm préparer l'avenir 0 bình chọn
10/02/2016 autour des années [fr] phát âm autour des années 0 bình chọn
10/02/2016 Poutrincourt [fr] phát âm Poutrincourt 0 bình chọn
10/02/2016 Baie des Canoubiers [fr] phát âm Baie des Canoubiers 0 bình chọn
08/02/2016 société TRANSAERO [fr] phát âm société TRANSAERO 0 bình chọn
08/02/2016 Derenoncourt [fr] phát âm Derenoncourt 0 bình chọn
08/02/2016 Bernard Stiegler [fr] phát âm Bernard Stiegler 0 bình chọn
08/02/2016 Bousseviller [fr] phát âm Bousseviller 0 bình chọn
08/02/2016 Bousies [fr] phát âm Bousies 0 bình chọn
08/02/2016 Boussens [fr] phát âm Boussens 0 bình chọn
08/02/2016 Bousseraucourt [fr] phát âm Bousseraucourt 0 bình chọn
08/02/2016 Bousignies [fr] phát âm Bousignies 0 bình chọn