Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/07/2016 son effet [fr] phát âm son effet 0 bình chọn
01/07/2016 Legrégeois [fr] phát âm Legrégeois 0 bình chọn
01/07/2016 Althea [fr] phát âm Althea 0 bình chọn
01/07/2016 ostéophytose [fr] phát âm ostéophytose 0 bình chọn
01/07/2016 Daudens [fr] phát âm Daudens 0 bình chọn
01/07/2016 Pleban [fr] phát âm Pleban 0 bình chọn
01/07/2016 Gracin Bakumanya [fr] phát âm Gracin Bakumanya 0 bình chọn
01/07/2016 Guerschon Yabusele [fr] phát âm Guerschon Yabusele 0 bình chọn
01/07/2016 Michel Stilman [fr] phát âm Michel Stilman 0 bình chọn
01/07/2016 Kosseila [fr] phát âm Kosseila 0 bình chọn
01/07/2016 Cedric Happi Noube [fr] phát âm Cedric Happi Noube 0 bình chọn
01/07/2016 Hesébon [fr] phát âm Hesébon 0 bình chọn
01/07/2016 Corroy [fr] phát âm Corroy 0 bình chọn
01/07/2016 cortisaux [fr] phát âm cortisaux 0 bình chọn
01/07/2016 terreux [fr] phát âm terreux 0 bình chọn
01/07/2016 Kertechian [fr] phát âm Kertechian 0 bình chọn
01/07/2016 Sallez [fr] phát âm Sallez 0 bình chọn
01/07/2016 Regaudy [fr] phát âm Regaudy 0 bình chọn
01/07/2016 Tuscan [fr] phát âm Tuscan 0 bình chọn
01/07/2016 en amande [fr] phát âm en amande 0 bình chọn
01/07/2016 la barbe [fr] phát âm la barbe 0 bình chọn
01/07/2016 mis en plis [fr] phát âm mis en plis 0 bình chọn
01/07/2016 André Birabeau [fr] phát âm André Birabeau 0 bình chọn
01/07/2016 les trois jumeaux [fr] phát âm les trois jumeaux 0 bình chọn
01/07/2016 mon travail [fr] phát âm mon travail 0 bình chọn
01/07/2016 grosse caisse [fr] phát âm grosse caisse 0 bình chọn
01/07/2016 François Gilbert Léopold Silly [fr] phát âm François Gilbert Léopold Silly 0 bình chọn
01/07/2016 jetions, jetiez, jetaient [fr] phát âm jetions, jetiez, jetaient 0 bình chọn
01/07/2016 les milliers d'étangs de la Sologne [fr] phát âm les milliers d'étangs de la Sologne 0 bình chọn
01/07/2016 Automobile Club de l’Ouest [fr] phát âm Automobile Club de l’Ouest 1 bình chọn