Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/04/2014 caldera [fr] phát âm caldera bình chọn
19/04/2014 Bréchignac [fr] phát âm Bréchignac bình chọn
19/04/2014 L’Humanité [fr] phát âm L’Humanité bình chọn
19/04/2014 Ruscio [fr] phát âm Ruscio bình chọn
19/04/2014 Saint Helier [fr] phát âm Saint Helier bình chọn
19/04/2014 Aucagne [fr] phát âm Aucagne bình chọn
19/04/2014 Lac de Tibériade [fr] phát âm Lac de Tibériade bình chọn
19/04/2014 Haïfa [fr] phát âm Haïfa bình chọn
19/04/2014 Sepphoris [fr] phát âm Sepphoris bình chọn
19/04/2014 Chauffailles [fr] phát âm Chauffailles bình chọn
19/04/2014 Gabriel García Márquez [fr] phát âm Gabriel García Márquez bình chọn
19/04/2014 Léo Preger [fr] phát âm Léo Preger bình chọn
19/04/2014 Henri de La Tour d'Auvergne [fr] phát âm Henri de La Tour d'Auvergne bình chọn
19/04/2014 Vicomte de Turenne [fr] phát âm Vicomte de Turenne bình chọn
19/04/2014 préremplie [fr] phát âm préremplie bình chọn
19/04/2014 déclarez [fr] phát âm déclarez bình chọn
19/04/2014 renvoyez-la [fr] phát âm renvoyez-la bình chọn
19/04/2014 renvoyez [fr] phát âm renvoyez bình chọn
19/04/2014 Baillet-en-France [fr] phát âm Baillet-en-France bình chọn
19/04/2014 Bailleul-aux-Cornailles [fr] phát âm Bailleul-aux-Cornailles bình chọn
19/04/2014 Bailleul-la-Vallée [fr] phát âm Bailleul-la-Vallée bình chọn
19/04/2014 Bailleul-le-Soc [fr] phát âm Bailleul-le-Soc bình chọn
19/04/2014 Bailleul-lès-Pernes [fr] phát âm Bailleul-lès-Pernes bình chọn
19/04/2014 Bailleul-Neuville [fr] phát âm Bailleul-Neuville bình chọn
19/04/2014 Charles IV de Lorraine [fr] phát âm Charles IV de Lorraine bình chọn
19/04/2014 d'excitation [fr] phát âm d'excitation bình chọn
19/04/2014 produisait [fr] phát âm produisait bình chọn
19/04/2014 accolées [fr] phát âm accolées bình chọn
19/04/2014 Vireuil-le-Haut [fr] phát âm Vireuil-le-Haut bình chọn
19/04/2014 Sanson [fr] phát âm Sanson bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://www.froggish.host22.com/

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 21.857 (303 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.009

Bình chọn: 583 bình chọn

Số lần xem trang: 133.137


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 244

Vị thứ theo phát âm: 11