Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/08/2014 l'enchaînement d'actions [fr] phát âm l'enchaînement d'actions 0 bình chọn
14/08/2014 pour commencer [fr] phát âm pour commencer 0 bình chọn
14/08/2014 pour finir [fr] phát âm pour finir 0 bình chọn
13/08/2014 bon séjour [fr] phát âm bon séjour 0 bình chọn
13/08/2014 vœux de bonne année [fr] phát âm vœux de bonne année 0 bình chọn
13/08/2014 à vos souhaits ! [fr] phát âm à vos souhaits ! 0 bình chọn
13/08/2014 il est tard [fr] phát âm il est tard 0 bình chọn
13/08/2014 gros moyens [fr] phát âm gros moyens 0 bình chọn
13/08/2014 elle a le cœur lourd [fr] phát âm elle a le cœur lourd 0 bình chọn
13/08/2014 les souliers [fr] phát âm les souliers 0 bình chọn
13/08/2014 empeste [fr] phát âm empeste 0 bình chọn
13/08/2014 ce n'est pas mon jour [fr] phát âm ce n'est pas mon jour 0 bình chọn
13/08/2014 Chantal Dupuy-Dunier [fr] phát âm Chantal Dupuy-Dunier 0 bình chọn
10/08/2014 Henri Frugès [fr] phát âm Henri Frugès 0 bình chọn
10/08/2014 Les Chables [fr] phát âm Les Chables 0 bình chọn
10/08/2014 Ayn [fr] phát âm Ayn 0 bình chọn
10/08/2014 géniaux [fr] phát âm géniaux 0 bình chọn
10/08/2014 Haemele [fr] phát âm Haemele 0 bình chọn
10/08/2014 Rousseeuw [fr] phát âm Rousseeuw 0 bình chọn
10/08/2014 Heriwegh [fr] phát âm Heriwegh 0 bình chọn
10/08/2014 Salye [fr] phát âm Salye 0 bình chọn
10/08/2014 Osterfläde [fr] phát âm Osterfläde 0 bình chọn
10/08/2014 Suberwick [fr] phát âm Suberwick 0 bình chọn
10/08/2014 Aydius [fr] phát âm Aydius 0 bình chọn
10/08/2014 Haelberg [fr] phát âm Haelberg 0 bình chọn
10/08/2014 Guye [fr] phát âm Guye 0 bình chọn
10/08/2014 Beddes [fr] phát âm Beddes 0 bình chọn
10/08/2014 Dieterlen [fr] phát âm Dieterlen 0 bình chọn
10/08/2014 Belfays [fr] phát âm Belfays 0 bình chọn
10/08/2014 Bearcat [fr] phát âm Bearcat 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.598 (331 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.018

Bình chọn: 655 bình chọn

Số lần xem trang: 170.516


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 257

Vị thứ theo phát âm: 10