Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2014 Bésingrand [fr] phát âm Bésingrand 0 bình chọn
18/11/2014 Cyclades [fr] phát âm Cyclades 0 bình chọn
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] phát âm Valois de la Motte 0 bình chọn
18/11/2014 Veyrenc de Bilhc [fr] phát âm Veyrenc de Bilhc 0 bình chọn
17/11/2014 François-Joseph Fétis [fr] phát âm François-Joseph Fétis 0 bình chọn
17/11/2014 Aryane [fr] phát âm Aryane 0 bình chọn
17/11/2014 Aryanne [fr] phát âm Aryanne 0 bình chọn
17/11/2014 Davaine [fr] phát âm Davaine 0 bình chọn
17/11/2014 Niepce [fr] phát âm Niepce 0 bình chọn
17/11/2014 Burgalat [fr] phát âm Burgalat 0 bình chọn
17/11/2014 langagière [fr] phát âm langagière 0 bình chọn
17/11/2014 Rogé Cavaillès [fr] phát âm Rogé Cavaillès 0 bình chọn
17/11/2014 déposera [fr] phát âm déposera 0 bình chọn
17/11/2014 l'essaimage [fr] phát âm l'essaimage 0 bình chọn
17/11/2014 souviens-t'en [fr] phát âm souviens-t'en 0 bình chọn
07/11/2014 tu salis [fr] phát âm tu salis 0 bình chọn
07/11/2014 Nouvelles Orientales [fr] phát âm Nouvelles Orientales 0 bình chọn
07/11/2014 Mémoires d'Hadrien [fr] phát âm Mémoires d'Hadrien 0 bình chọn
07/11/2014 Le Médecin volant [fr] phát âm Le Médecin volant 0 bình chọn
07/11/2014 Les Fourberies de Scapin [fr] phát âm Les Fourberies de Scapin 0 bình chọn
07/11/2014 Sganarelle ou le Cocu imaginaire [fr] phát âm Sganarelle ou le Cocu imaginaire 0 bình chọn
07/11/2014 l'École des maris [fr] phát âm l'École des maris 0 bình chọn
07/11/2014 La Jalousie du Gros-René [fr] phát âm La Jalousie du Gros-René 0 bình chọn
07/11/2014 Le Mariage forcé [fr] phát âm Le Mariage forcé 0 bình chọn
07/11/2014 L'Impromptu de Versailles [fr] phát âm L'Impromptu de Versailles 0 bình chọn
07/11/2014 Le Tartuffe ou l'Imposteur [fr] phát âm Le Tartuffe ou l'Imposteur 0 bình chọn
07/11/2014 Dom Juan ou le Festin de pierre [fr] phát âm Dom Juan ou le Festin de pierre 0 bình chọn
07/11/2014 Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux [fr] phát âm Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux 0 bình chọn
07/11/2014 Monsieur de Pourceaugnac [fr] phát âm Monsieur de Pourceaugnac 0 bình chọn
07/11/2014 George Dandin ou le Mari confondu [fr] phát âm George Dandin ou le Mari confondu 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.467 (389 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.017

Bình chọn: 764 bình chọn

Số lần xem trang: 207.607


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 265

Vị thứ theo phát âm: 10