Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/11/2015 René Arcos [fr] phát âm René Arcos 0 bình chọn
29/11/2015 rare saphir [fr] phát âm rare saphir 0 bình chọn
28/11/2015 Barrier Louis [fr] phát âm Barrier Louis 0 bình chọn
28/11/2015 l'incandescence [fr] phát âm l'incandescence 0 bình chọn
28/11/2015 en cas de [fr] phát âm en cas de 0 bình chọn
28/11/2015 Durtain [fr] phát âm Durtain 0 bình chọn
28/11/2015 j'irrite [fr] phát âm j'irrite 0 bình chọn
28/11/2015 Seurrets [fr] phát âm Seurrets 0 bình chọn
28/11/2015 Les filles [fr] phát âm Les filles 0 bình chọn
28/11/2015 j'irriterai [fr] phát âm j'irriterai 0 bình chọn
28/11/2015 d'incandescent [fr] phát âm d'incandescent 0 bình chọn
28/11/2015 vous offenser [fr] phát âm vous offenser 0 bình chọn
28/11/2015 Luc Durtain [fr] phát âm Luc Durtain 0 bình chọn
27/11/2015 Bourceau [fr] phát âm Bourceau 0 bình chọn
27/11/2015 pries [fr] phát âm pries 0 bình chọn
27/11/2015 tu sautes [fr] phát âm tu sautes 0 bình chọn
27/11/2015 Pierre Lasserre [fr] phát âm Pierre Lasserre 0 bình chọn
25/11/2015 Jatarra [fr] phát âm Jatarra 0 bình chọn
25/11/2015 sut [fr] phát âm sut 0 bình chọn
25/11/2015 qu’est-ce que tu préfères ? [fr] phát âm qu’est-ce que tu préfères ? 0 bình chọn
25/11/2015 Espinoy [fr] phát âm Espinoy 0 bình chọn
25/11/2015 sur un coup de tête [fr] phát âm sur un coup de tête 0 bình chọn
25/11/2015 l'indiquons [fr] phát âm l'indiquons 0 bình chọn
25/11/2015 comme nous [fr] phát âm comme nous 0 bình chọn
25/11/2015 Oscar du meilleur film [fr] phát âm Oscar du meilleur film 0 bình chọn
25/11/2015 indiquons [fr] phát âm indiquons 0 bình chọn
25/11/2015 dans nos pages [fr] phát âm dans nos pages 0 bình chọn
25/11/2015 ne pouvons [fr] phát âm ne pouvons 0 bình chọn
24/11/2015 Adamsberg [fr] phát âm Adamsberg 0 bình chọn
24/11/2015 Bouin [fr] phát âm Bouin 0 bình chọn