Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/08/2015 tram [fr] phát âm tram 0 bình chọn
24/08/2015 nourrissent [fr] phát âm nourrissent 0 bình chọn
24/08/2015 agent [fr] phát âm agent 0 bình chọn
24/08/2015 composer [fr] phát âm composer 0 bình chọn
24/08/2015 j'écris [fr] phát âm j'écris 0 bình chọn
24/08/2015 grands hôtels [fr] phát âm grands hôtels 1 bình chọn
23/08/2015 Villeplée [fr] phát âm Villeplée 0 bình chọn
23/08/2015 Venturin [fr] phát âm Venturin 0 bình chọn
23/08/2015 horloge solaire [fr] phát âm horloge solaire 0 bình chọn
23/08/2015 rescrit [fr] phát âm rescrit 0 bình chọn
23/08/2015 faire du kite surf [fr] phát âm faire du kite surf 0 bình chọn
22/08/2015 d'aquaplanning [fr] phát âm d'aquaplanning 0 bình chọn
22/08/2015 Bouchoir [fr] phát âm Bouchoir 0 bình chọn
22/08/2015 Jean-Baptiste Greuze [fr] phát âm Jean-Baptiste Greuze 0 bình chọn
22/08/2015 Bouchy-Saint-Genest [fr] phát âm Bouchy-Saint-Genest 0 bình chọn
22/08/2015 coloriais [fr] phát âm coloriais 0 bình chọn
22/08/2015 Domaine Jouard [fr] phát âm Domaine Jouard 0 bình chọn
22/08/2015 Léa Seydoux [fr] phát âm Léa Seydoux 0 bình chọn
22/08/2015 Seydoux [fr] phát âm Seydoux 0 bình chọn
22/08/2015 refus [fr] phát âm refus 1 bình chọn
22/08/2015 malpoli [fr] phát âm malpoli 0 bình chọn
22/08/2015 ridicule [fr] phát âm ridicule 0 bình chọn
22/08/2015 elle est mariée [fr] phát âm elle est mariée 0 bình chọn
22/08/2015 il est marié [fr] phát âm il est marié 0 bình chọn
22/08/2015 il est lycéen [fr] phát âm il est lycéen 0 bình chọn
22/08/2015 Université Pierre-et-Marie-Curie [fr] phát âm Université Pierre-et-Marie-Curie 0 bình chọn
22/08/2015 déçois [fr] phát âm déçois 0 bình chọn
21/08/2015 Grande-Bretagne [fr] phát âm Grande-Bretagne 0 bình chọn
21/08/2015 n'interdit [fr] phát âm n'interdit 0 bình chọn
21/08/2015 l'endommager [fr] phát âm l'endommager 0 bình chọn