Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] phát âm maître d'hôtel 0 bình chọn
11/07/2014 Lecerf [fr] phát âm Lecerf 0 bình chọn
05/07/2014 Mildred [fr] phát âm Mildred 0 bình chọn
05/07/2014 Briou [fr] phát âm Briou 0 bình chọn
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] phát âm Marcel Danesi 0 bình chọn
05/07/2014 Achour [fr] phát âm Achour 0 bình chọn
05/07/2014 d'Alluye [fr] phát âm d'Alluye 0 bình chọn
05/07/2014 Castelmoron [fr] phát âm Castelmoron 0 bình chọn
05/07/2014 Lantine [fr] phát âm Lantine 0 bình chọn
05/07/2014 certaines gens [fr] phát âm certaines gens 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] phát âm Beaumont-la-Ferrière 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] phát âm Beaumont-la-Ronce 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] phát âm Beaumont-le-Roger 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] phát âm Beaumont-les-Autels 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] phát âm Beaumont-les-Nonains 0 bình chọn
05/07/2014 Barriallots [fr] phát âm Barriallots 0 bình chọn
05/07/2014 Morangiès [fr] phát âm Morangiès 0 bình chọn
05/07/2014 Viçose [fr] phát âm Viçose 0 bình chọn
05/07/2014 Hazéra [fr] phát âm Hazéra 0 bình chọn
05/07/2014 Coutale [fr] phát âm Coutale 0 bình chọn
05/07/2014 Mialanette [fr] phát âm Mialanette 0 bình chọn
05/07/2014 Lessines [fr] phát âm Lessines 0 bình chọn
05/07/2014 Velux [fr] phát âm Velux 0 bình chọn
05/07/2014 Hélène Fourment [fr] phát âm Hélène Fourment 0 bình chọn
05/07/2014 Claude-Albert Mbouronot [fr] phát âm Claude-Albert Mbouronot 0 bình chọn
05/07/2014 Alain Roger [fr] phát âm Alain Roger 0 bình chọn
05/07/2014 M’sieur [fr] phát âm M’sieur 0 bình chọn
05/07/2014 quatre épices [fr] phát âm quatre épices 0 bình chọn
05/07/2014 Place de Brouckère [fr] phát âm Place de Brouckère 0 bình chọn
05/07/2014 célandine [fr] phát âm célandine 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.493 (326 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.018

Bình chọn: 642 bình chọn

Số lần xem trang: 163.633


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 254

Vị thứ theo phát âm: 10