Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2016 Jean Toussaint Arrighi de Casanova [fr] phát âm Jean Toussaint Arrighi de Casanova 0 bình chọn
23/05/2016 Pont-de-Roide [fr] phát âm Pont-de-Roide 0 bình chọn
23/05/2016 Axel de Fersen [fr] phát âm Axel de Fersen 0 bình chọn
23/05/2016 Choisy-le-Roi [fr] phát âm Choisy-le-Roi 1 bình chọn
23/05/2016 Géraud Christophe Michel Duroc [fr] phát âm Géraud Christophe Michel Duroc 0 bình chọn
23/05/2016 Philibert Guillaume Duhesme [fr] phát âm Philibert Guillaume Duhesme 0 bình chọn
23/05/2016 Hervieu-Léger [fr] phát âm Hervieu-Léger 0 bình chọn
23/05/2016 Jérôme Soulès [fr] phát âm Jérôme Soulès 0 bình chọn
23/05/2016 partages [fr] phát âm partages 0 bình chọn
23/05/2016 mouraient [fr] phát âm mouraient 0 bình chọn
23/05/2016 assoirai [fr] phát âm assoirai 0 bình chọn
23/05/2016 débrouillent [fr] phát âm débrouillent 0 bình chọn
23/05/2016 partageons [fr] phát âm partageons 0 bình chọn
23/05/2016 Journée des Tuiles [fr] phát âm Journée des Tuiles 0 bình chọn
23/05/2016 je suis fort en math [fr] phát âm je suis fort en math 0 bình chọn
23/05/2016 Louis Thomas Villaret de Joyeuse [fr] phát âm Louis Thomas Villaret de Joyeuse 0 bình chọn
23/05/2016 Rocton [fr] phát âm Rocton 0 bình chọn
23/05/2016 Mateo Lafontaine [fr] phát âm Mateo Lafontaine 0 bình chọn
23/05/2016 Boulevard Exelmans [fr] phát âm Boulevard Exelmans 0 bình chọn
23/05/2016 Il porte la barbe [fr] phát âm Il porte la barbe 0 bình chọn
23/05/2016 il effleure - j'effleure [fr] phát âm il effleure - j'effleure 0 bình chọn
23/05/2016 de se [fr] phát âm de se 0 bình chọn
23/05/2016 sur la [fr] phát âm sur la 0 bình chọn
23/05/2016 presque un [fr] phát âm presque un 0 bình chọn
23/05/2016 aux obligations [fr] phát âm aux obligations 0 bình chọn
23/05/2016 désobéissons - désobéissions [fr] phát âm désobéissons - désobéissions 0 bình chọn
23/05/2016 la prison [fr] phát âm la prison 0 bình chọn
23/05/2016 comment tu peux en être si sûr ? [fr] phát âm comment tu peux en être si sûr ? 0 bình chọn
22/05/2016 Poussepin [fr] phát âm Poussepin 0 bình chọn
22/05/2016 Sebagh [fr] phát âm Sebagh 0 bình chọn