Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2016 Zakarya Bergdich [fr] phát âm Zakarya Bergdich 0 bình chọn
30/09/2016 mômes [fr] phát âm mômes 0 bình chọn
29/09/2016 Suétone [fr] phát âm Suétone 0 bình chọn
29/09/2016 Sougéal [fr] phát âm Sougéal 0 bình chọn
29/09/2016 Philippe Do [fr] phát âm Philippe Do 0 bình chọn
29/09/2016 Macherey [fr] phát âm Macherey 0 bình chọn
29/09/2016 Nouaillé [fr] phát âm Nouaillé 0 bình chọn
29/09/2016 Christopher Samba [fr] phát âm Christopher Samba 0 bình chọn
29/09/2016 Adlène Guedioura [fr] phát âm Adlène Guedioura 0 bình chọn
28/09/2016 Coumel [fr] phát âm Coumel 0 bình chọn
28/09/2016 par où commencer [fr] phát âm par où commencer 0 bình chọn
28/09/2016 descends de la voiture [fr] phát âm descends de la voiture 0 bình chọn
28/09/2016 exquises [fr] phát âm exquises 0 bình chọn
28/09/2016 à l'épreuve [fr] phát âm à l'épreuve 0 bình chọn
28/09/2016 rira [fr] phát âm rira 0 bình chọn
28/09/2016 crotte de bique [fr] phát âm crotte de bique 1 bình chọn
28/09/2016 apercevrons [fr] phát âm apercevrons 0 bình chọn
28/09/2016 n'abandonnez jamais [fr] phát âm n'abandonnez jamais 0 bình chọn
28/09/2016 secourront [fr] phát âm secourront 0 bình chọn
28/09/2016 malade contagieux [fr] phát âm malade contagieux 1 bình chọn
28/09/2016 gratouille [fr] phát âm gratouille 0 bình chọn
28/09/2016 maronner [fr] phát âm maronner 0 bình chọn
28/09/2016 papotent [fr] phát âm papotent 0 bình chọn
28/09/2016 le droit écrit [fr] phát âm le droit écrit 0 bình chọn
28/09/2016 Jean-Jacques Régis de Canbacérès [fr] phát âm Jean-Jacques Régis de Canbacérès 0 bình chọn
28/09/2016 le droit coutumier [fr] phát âm le droit coutumier 0 bình chọn
28/09/2016 fais dodo [fr] phát âm fais dodo 0 bình chọn
27/09/2016 de Funke [fr] phát âm de Funke 0 bình chọn
27/09/2016 Toussaint Campi [fr] phát âm Toussaint Campi 0 bình chọn
27/09/2016 Qc [fr] phát âm Qc 0 bình chọn