Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2016 Malang Sarr [fr] phát âm Malang Sarr 0 bình chọn
24/10/2016 Marc Kibong Mbamba [fr] phát âm Marc Kibong Mbamba 0 bình chọn
24/10/2016 Wylan Cyprien [fr] phát âm Wylan Cyprien 0 bình chọn
24/10/2016 Vaimba [fr] phát âm Vaimba 0 bình chọn
24/10/2016 Albert Rafetraniaina [fr] phát âm Albert Rafetraniaina 0 bình chọn
24/10/2016 Junior Kabananga [fr] phát âm Junior Kabananga 0 bình chọn
24/10/2016 Arnaud Lusamba [fr] phát âm Arnaud Lusamba 0 bình chọn
24/10/2016 Valentin Eysseric [fr] phát âm Valentin Eysseric 0 bình chọn
24/10/2016 Mathieu Bodmer [fr] phát âm Mathieu Bodmer 0 bình chọn
24/10/2016 Alexy Bosetti [fr] phát âm Alexy Bosetti 0 bình chọn
24/10/2016 Rémi Walter [fr] phát âm Rémi Walter 0 bình chọn
24/10/2016 Damien Boudjemaa [fr] phát âm Damien Boudjemaa 0 bình chọn
24/10/2016 poivre et sel [fr] phát âm poivre et sel 0 bình chọn
24/10/2016 Ereván [fr] phát âm Ereván 0 bình chọn
24/10/2016 Deffieux [fr] phát âm Deffieux 0 bình chọn
24/10/2016 Goquelot [fr] phát âm Goquelot 0 bình chọn
24/10/2016 Goïdels [fr] phát âm Goïdels 0 bình chọn
24/10/2016 noir et blanc [fr] phát âm noir et blanc 0 bình chọn
24/10/2016 de couleur [fr] phát âm de couleur 0 bình chọn
24/10/2016 rouge cerise [fr] phát âm rouge cerise 0 bình chọn
24/10/2016 en couleurs [fr] phát âm en couleurs 0 bình chọn
21/10/2016 Djan [fr] phát âm Djan 1 bình chọn
21/10/2016 le fils [fr] phát âm le fils 0 bình chọn
21/10/2016 Poulvarel [fr] phát âm Poulvarel 0 bình chọn
21/10/2016 durcit [fr] phát âm durcit 0 bình chọn
21/10/2016 apporte-m'en à mon appartement [fr] phát âm apporte-m'en à mon appartement 0 bình chọn
21/10/2016 Cheutin [fr] phát âm Cheutin 0 bình chọn
21/10/2016 entrèrent [fr] phát âm entrèrent 0 bình chọn
20/10/2016 Coussieu [fr] phát âm Coussieu 0 bình chọn
20/10/2016 locotracteur [fr] phát âm locotracteur 0 bình chọn