Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/12/2016 Éguelshardt [fr] phát âm Éguelshardt 0 bình chọn
03/12/2016 cromlech [fr] phát âm cromlech 0 bình chọn
03/12/2016 assaille [fr] phát âm assaille 0 bình chọn
03/12/2016 tu assailles [fr] phát âm tu assailles 0 bình chọn
03/12/2016 assiège [fr] phát âm assiège 0 bình chọn
03/12/2016 assailles [fr] phát âm assailles 0 bình chọn
03/12/2016 il assaille [fr] phát âm il assaille 0 bình chọn
03/12/2016 tu broies [fr] phát âm tu broies 0 bình chọn
03/12/2016 tu assièges [fr] phát âm tu assièges 0 bình chọn
03/12/2016 ils cèdent [fr] phát âm ils cèdent 0 bình chọn
03/12/2016 j'assiège [fr] phát âm j'assiège 0 bình chọn
03/12/2016 assaillent [fr] phát âm assaillent 0 bình chọn
03/12/2016 cèdent [fr] phát âm cèdent 0 bình chọn
03/12/2016 tu apprécies [fr] phát âm tu apprécies 0 bình chọn
03/12/2016 ils assaillent [fr] phát âm ils assaillent 0 bình chọn
03/12/2016 turlupiner / turlupine [fr] phát âm turlupiner / turlupine 0 bình chọn
03/12/2016 nous assiégeons [fr] phát âm nous assiégeons 0 bình chọn
03/12/2016 il assiège [fr] phát âm il assiège 0 bình chọn
03/12/2016 qu'est-ce que vous avez éprouvé ? [fr] phát âm qu'est-ce que vous avez éprouvé ? 0 bình chọn
03/12/2016 vous assiégez [fr] phát âm vous assiégez 0 bình chọn
03/12/2016 ils assiègent [fr] phát âm ils assiègent 0 bình chọn
03/12/2016 vous broyez [fr] phát âm vous broyez 0 bình chọn
03/12/2016 nous broyons [fr] phát âm nous broyons 0 bình chọn
03/12/2016 tu cèdes [fr] phát âm tu cèdes 0 bình chọn
03/12/2016 nous cédons [fr] phát âm nous cédons 0 bình chọn
03/12/2016 tu n'aimes pas [fr] phát âm tu n'aimes pas 0 bình chọn
02/12/2016 comme prévu [fr] phát âm comme prévu 0 bình chọn
02/12/2016 grâce à la chirurgie esthétique [fr] phát âm grâce à la chirurgie esthétique 0 bình chọn
02/12/2016 on se relaiera [fr] phát âm on se relaiera 1 bình chọn
02/12/2016 lancer des représailles [fr] phát âm lancer des représailles 1 bình chọn