Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/08/2016 Savan [fr] phát âm Savan 0 bình chọn
25/08/2016 poulaillers [fr] phát âm poulaillers 0 bình chọn
25/08/2016 Tipp-Ex [fr] phát âm Tipp-Ex 0 bình chọn
25/08/2016 nain et naine [fr] phát âm nain et naine 0 bình chọn
25/08/2016 jungien [fr] phát âm jungien 0 bình chọn
25/08/2016 Caudiès-de-Fenouillèdes [fr] phát âm Caudiès-de-Fenouillèdes 0 bình chọn
25/08/2016 la nature [fr] phát âm la nature 0 bình chọn
25/08/2016 le jeune jeûne [fr] phát âm le jeune jeûne 0 bình chọn
25/08/2016 pomme et paume [fr] phát âm pomme et paume 0 bình chọn
25/08/2016 brin et brun [fr] phát âm brin et brun 0 bình chọn
25/08/2016 un et une [fr] phát âm un et une 0 bình chọn
25/08/2016 Méonides [fr] phát âm Méonides 0 bình chọn
25/08/2016 Niphates [fr] phát âm Niphates 0 bình chọn
25/08/2016 Millepertuis [fr] phát âm Millepertuis 0 bình chọn
25/08/2016 Phinée [fr] phát âm Phinée 0 bình chọn
25/08/2016 laisser / laissais / laissaient [fr] phát âm laisser / laissais / laissaient 0 bình chọn
25/08/2016 poinçons [fr] phát âm poinçons 0 bình chọn
25/08/2016 laissiez / laissions [fr] phát âm laissiez / laissions 0 bình chọn
25/08/2016 revoyions [fr] phát âm revoyions 0 bình chọn
25/08/2016 ça devait forcément arriver [fr] phát âm ça devait forcément arriver 0 bình chọn
25/08/2016 revoyiez [fr] phát âm revoyiez 0 bình chọn
25/08/2016 revoie [fr] phát âm revoie 0 bình chọn
25/08/2016 reverras [fr] phát âm reverras 0 bình chọn
25/08/2016 est-ce que tu as un animal ? [fr] phát âm est-ce que tu as un animal ? 0 bình chọn
25/08/2016 reverriez [fr] phát âm reverriez 0 bình chọn
25/08/2016 froufroutement [fr] phát âm froufroutement 0 bình chọn
25/08/2016 sauveteurs [fr] phát âm sauveteurs 0 bình chọn
25/08/2016 il se trouve dans le sud de la France [fr] phát âm il se trouve dans le sud de la France 0 bình chọn
25/08/2016 il tue / ils tuent [fr] phát âm il tue / ils tuent 0 bình chọn
25/08/2016 combien y en a-t-il ? [fr] phát âm combien y en a-t-il ? 0 bình chọn