Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2014 Ancien combattant [fr] phát âm Ancien combattant 0 bình chọn
19/12/2014 Candie [fr] phát âm Candie 0 bình chọn
19/12/2014 Courageux [fr] phát âm Courageux 0 bình chọn
19/12/2014 Bougainville [fr] phát âm Bougainville 0 bình chọn
09/12/2014 Charles Alexandre Léon Durand [fr] phát âm Charles Alexandre Léon Durand 0 bình chọn
09/12/2014 Romulus [fr] phát âm Romulus 0 bình chọn
09/12/2014 Louis-Antoine de Bougainville [fr] phát âm Louis-Antoine de Bougainville 0 bình chọn
09/12/2014 saint-esprit [fr] phát âm saint-esprit 0 bình chọn
09/12/2014 indomptable [fr] phát âm indomptable 0 bình chọn
09/12/2014 éveillé [fr] phát âm éveillé 0 bình chọn
09/12/2014 ardent [fr] phát âm ardent 0 bình chọn
09/12/2014 terrible [fr] phát âm terrible 0 bình chọn
09/12/2014 Détroit de Kertch [fr] phát âm Détroit de Kertch 0 bình chọn
09/12/2014 Kiev [fr] phát âm Kiev 0 bình chọn
09/12/2014 neptune [fr] phát âm neptune 0 bình chọn
25/11/2014 Gendraud [fr] phát âm Gendraud 0 bình chọn
25/11/2014 Marc-Olivier Oetterli [fr] phát âm Marc-Olivier Oetterli 0 bình chọn
25/11/2014 Minsk [fr] phát âm Minsk 0 bình chọn
25/11/2014 Léningrad [fr] phát âm Léningrad 0 bình chọn
25/11/2014 Varsovie [fr] phát âm Varsovie 0 bình chọn
25/11/2014 Pologne [fr] phát âm Pologne 0 bình chọn
25/11/2014 Budapest [fr] phát âm Budapest 0 bình chọn
25/11/2014 Bulgarie [fr] phát âm Bulgarie 0 bình chọn
25/11/2014 sceptre [fr] phát âm sceptre 0 bình chọn
25/11/2014 Saint Antoine [fr] phát âm Saint Antoine 0 bình chọn
25/11/2014 Ville de Paris [fr] phát âm Ville de Paris 0 bình chọn
25/11/2014 Tourville [fr] phát âm Tourville 0 bình chọn
18/11/2014 Bésingrand [fr] phát âm Bésingrand 0 bình chọn
18/11/2014 Cyclades [fr] phát âm Cyclades 0 bình chọn
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] phát âm Valois de la Motte 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.491 (400 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.018

Bình chọn: 787 bình chọn

Số lần xem trang: 219.133


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 267

Vị thứ theo phát âm: 10