Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2014 date limite de consommation [fr] phát âm date limite de consommation 0 bình chọn
28/10/2014 mot de passe [fr] phát âm mot de passe 0 bình chọn
28/10/2014 contenues [fr] phát âm contenues 0 bình chọn
28/10/2014 attenante [fr] phát âm attenante 0 bình chọn
28/10/2014 L'île de Wallis [fr] phát âm L'île de Wallis 0 bình chọn
28/10/2014 Londres [fr] phát âm Londres 0 bình chọn
28/10/2014 Choiseul [fr] phát âm Choiseul 0 bình chọn
28/10/2014 Mer Rouge [fr] phát âm Mer Rouge 0 bình chọn
28/10/2014 offensive à outrance [fr] phát âm offensive à outrance 0 bình chọn
28/10/2014 Transjordanie [fr] phát âm Transjordanie 0 bình chọn
15/10/2014 écrin de verdure [fr] phát âm écrin de verdure 0 bình chọn
15/10/2014 Joël Dugrenot [fr] phát âm Joël Dugrenot 0 bình chọn
15/10/2014 où est le chat ? [fr] phát âm où est le chat ? 0 bình chọn
10/10/2014 c'est quand, ton anniversaire? [fr] phát âm c'est quand, ton anniversaire? 1 bình chọn
10/10/2014 c'est déjà le weekend [fr] phát âm c'est déjà le weekend 1 bình chọn
10/10/2014 à demain alors [fr] phát âm à demain alors 0 bình chọn
10/10/2014 envolez-vous [fr] phát âm envolez-vous 0 bình chọn
10/10/2014 offrez-vous [fr] phát âm offrez-vous 0 bình chọn
10/10/2014 copiez-collez [fr] phát âm copiez-collez 0 bình chọn
10/10/2014 copiez [fr] phát âm copiez 0 bình chọn
10/10/2014 je voudrais lui expliquer [fr] phát âm je voudrais lui expliquer 1 bình chọn
10/10/2014 éloigner les moustiques [fr] phát âm éloigner les moustiques 1 bình chọn
10/10/2014 sauver la vie [fr] phát âm sauver la vie 1 bình chọn
10/10/2014 rejoindre l’équipe [fr] phát âm rejoindre l’équipe 1 bình chọn
10/10/2014 utiliser un programme [fr] phát âm utiliser un programme 1 bình chọn
10/10/2014 continuer votre voyage [fr] phát âm continuer votre voyage 1 bình chọn
10/10/2014 la semaine prochaine [fr] phát âm la semaine prochaine 0 bình chọn
10/10/2014 c'est dommage ! [fr] phát âm c'est dommage ! 0 bình chọn
10/10/2014 sortir tous les soirs [fr] phát âm sortir tous les soirs 1 bình chọn
10/10/2014 répondre aux questions [fr] phát âm répondre aux questions 1 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.630 (382 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.019

Bình chọn: 779 bình chọn

Số lần xem trang: 201.056


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 260

Vị thứ theo phát âm: 10