Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/03/2015 Cabourg [fr] phát âm Cabourg 0 bình chọn
25/03/2015 prêteuse [fr] phát âm prêteuse 0 bình chọn
25/03/2015 une série télévisée [fr] phát âm une série télévisée 0 bình chọn
24/03/2015 signalons [fr] phát âm signalons 0 bình chọn
24/03/2015 rêvons [fr] phát âm rêvons 0 bình chọn
24/03/2015 reçoivent [fr] phát âm reçoivent 0 bình chọn
24/03/2015 la coupe claire [fr] phát âm la coupe claire 0 bình chọn
24/03/2015 exorciser la peur [fr] phát âm exorciser la peur 1 bình chọn
24/03/2015 fidèle épouse [fr] phát âm fidèle épouse 0 bình chọn
24/03/2015 cité industrielle [fr] phát âm cité industrielle 0 bình chọn
24/03/2015 arôme de menthe [fr] phát âm arôme de menthe 0 bình chọn
24/03/2015 personnages fictifs [fr] phát âm personnages fictifs 0 bình chọn
24/03/2015 est-ce que je prends un cahier ? [fr] phát âm est-ce que je prends un cahier ? 0 bình chọn
24/03/2015 Crémant d'Alsace [fr] phát âm Crémant d'Alsace 0 bình chọn
24/03/2015 S [fr] phát âm S 0 bình chọn
24/03/2015 machine à crépir [fr] phát âm machine à crépir 0 bình chọn
24/03/2015 parties hautes [fr] phát âm parties hautes 0 bình chọn
24/03/2015 virant [fr] phát âm virant 0 bình chọn
24/03/2015 maximum de sécurité [fr] phát âm maximum de sécurité 1 bình chọn
24/03/2015 surfaces enduites [fr] phát âm surfaces enduites 0 bình chọn
24/03/2015 renfort central [fr] phát âm renfort central 0 bình chọn
24/03/2015 square [fr] phát âm square 0 bình chọn
24/03/2015 occupait [fr] phát âm occupait 0 bình chọn
24/03/2015 chamaillait [fr] phát âm chamaillait 0 bình chọn
24/03/2015 Die [fr] phát âm Die 0 bình chọn
24/03/2015 le fiacre [fr] phát âm le fiacre 0 bình chọn
24/03/2015 intéressaient [fr] phát âm intéressaient 1 bình chọn
24/03/2015 intéressais [fr] phát âm intéressais 1 bình chọn
24/03/2015 intéresserait [fr] phát âm intéresserait 1 bình chọn
24/03/2015 fréquentais [fr] phát âm fréquentais 1 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.767 (478 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.017

Bình chọn: 1.038 bình chọn

Số lần xem trang: 259.658


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 285

Vị thứ theo phát âm: 10