Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2015 dynastie Han [fr] phát âm dynastie Han 0 bình chọn
29/06/2015 Amandine Guérin [fr] phát âm Amandine Guérin 0 bình chọn
29/06/2015 Sabrina Delannoy [fr] phát âm Sabrina Delannoy 0 bình chọn
29/06/2015 Alexis Kossenko [fr] phát âm Alexis Kossenko 0 bình chọn
29/06/2015 Alexandre Verrier [fr] phát âm Alexandre Verrier 0 bình chọn
29/06/2015 Montigny-sur-Loing [fr] phát âm Montigny-sur-Loing 0 bình chọn
29/06/2015 François de Montmorency-Laval [fr] phát âm François de Montmorency-Laval 0 bình chọn
29/06/2015 Lons-le-Saulnier [fr] phát âm Lons-le-Saulnier 0 bình chọn
29/06/2015 L'Amphibie [fr] phát âm L'Amphibie 0 bình chọn
29/06/2015 les pois frais [fr] phát âm les pois frais 0 bình chọn
29/06/2015 empelotonnement [fr] phát âm empelotonnement 0 bình chọn
29/06/2015 ce n'est [fr] phát âm ce n'est 0 bình chọn
29/06/2015 d'amélioration [fr] phát âm d'amélioration 0 bình chọn
29/06/2015 grattez [fr] phát âm grattez 0 bình chọn
29/06/2015 confidentielles [fr] phát âm confidentielles 0 bình chọn
29/06/2015 dis-le ! [fr] phát âm dis-le ! 0 bình chọn
29/06/2015 jetez [fr] phát âm jetez 0 bình chọn
29/06/2015 vainquez [fr] phát âm vainquez 0 bình chọn
29/06/2015 un - une [fr] phát âm un - une 0 bình chọn
29/06/2015 elle cueille des cerises [fr] phát âm elle cueille des cerises 0 bình chọn
29/06/2015 la poire [fr] phát âm la poire 0 bình chọn
29/06/2015 saxophoniste [fr] phát âm saxophoniste 0 bình chọn
29/06/2015 qu'il en soit ainsi [fr] phát âm qu'il en soit ainsi 1 bình chọn
29/06/2015 village [fr] phát âm village 0 bình chọn
29/06/2015 l'affranchir [fr] phát âm l'affranchir 0 bình chọn
29/06/2015 assurons [fr] phát âm assurons 0 bình chọn
29/06/2015 assurerai [fr] phát âm assurerai 0 bình chọn
29/06/2015 assurais [fr] phát âm assurais 0 bình chọn
29/06/2015 Gilles Lebrun [fr] phát âm Gilles Lebrun 0 bình chọn
29/06/2015 luttais [fr] phát âm luttais 1 bình chọn