Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2014 Béhagnies [fr] phát âm Béhagnies 0 bình chọn
07/08/2014 Tarlapan [fr] phát âm Tarlapan 0 bình chọn
07/08/2014 le chite [fr] phát âm le chite 0 bình chọn
07/08/2014 Belgeard [fr] phát âm Belgeard 0 bình chọn
07/08/2014 Bellac [fr] phát âm Bellac 0 bình chọn
07/08/2014 Bricort [fr] phát âm Bricort 0 bình chọn
07/08/2014 Les Buissonnets [fr] phát âm Les Buissonnets 0 bình chọn
07/08/2014 Geffard [fr] phát âm Geffard 0 bình chọn
07/08/2014 Lazorthes [fr] phát âm Lazorthes 0 bình chọn
07/08/2014 pognons [fr] phát âm pognons 0 bình chọn
07/08/2014 La Fromagerie Graindorge [fr] phát âm La Fromagerie Graindorge 0 bình chọn
07/08/2014 Villedieu-les-Poêles [fr] phát âm Villedieu-les-Poêles 0 bình chọn
07/08/2014 Testut [fr] phát âm Testut 0 bình chọn
07/08/2014 mettre à profit [fr] phát âm mettre à profit 0 bình chọn
04/08/2014 conjointe [fr] phát âm conjointe 0 bình chọn
04/08/2014 regarder un film [fr] phát âm regarder un film 0 bình chọn
04/08/2014 identifications [fr] phát âm identifications 0 bình chọn
04/08/2014 croix verte [fr] phát âm croix verte 0 bình chọn
04/08/2014 par téléphone [fr] phát âm par téléphone 0 bình chọn
04/08/2014 immatériels [fr] phát âm immatériels 0 bình chọn
04/08/2014 mimosa [fr] phát âm mimosa 0 bình chọn
04/08/2014 hortensia [fr] phát âm hortensia 0 bình chọn
04/08/2014 rebouchage [fr] phát âm rebouchage 0 bình chọn
04/08/2014 poutou [fr] phát âm poutou 0 bình chọn
04/08/2014 JT [fr] phát âm JT 0 bình chọn
04/08/2014 meuble de cuisine [fr] phát âm meuble de cuisine 0 bình chọn
04/08/2014 porte-serviette [fr] phát âm porte-serviette 0 bình chọn
04/08/2014 tri sélectif [fr] phát âm tri sélectif 0 bình chọn
04/08/2014 ordures domestiques [fr] phát âm ordures domestiques 0 bình chọn
04/08/2014 pollution sonore [fr] phát âm pollution sonore 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.491 (400 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.018

Bình chọn: 787 bình chọn

Số lần xem trang: 220.370


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 267

Vị thứ theo phát âm: 10