Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2015 rendre la pareille [fr] phát âm rendre la pareille 0 bình chọn
14/11/2015 sœurette [fr] phát âm sœurette 0 bình chọn
14/11/2015 une livre [fr] phát âm une livre 0 bình chọn
14/11/2015 à la condition que [fr] phát âm à la condition que 0 bình chọn
14/11/2015 tu as l'heure ? [fr] phát âm tu as l'heure ? 0 bình chọn
14/11/2015 dans une semaine [fr] phát âm dans une semaine 0 bình chọn
14/11/2015 l'année passée [fr] phát âm l'année passée 0 bình chọn
14/11/2015 ça va barder ! [fr] phát âm ça va barder ! 0 bình chọn
14/11/2015 je travaille à temps partiel [fr] phát âm je travaille à temps partiel 0 bình chọn
14/11/2015 l’e dans l’o [fr] phát âm l’e dans l’o 0 bình chọn
14/11/2015 obséquiosité [fr] phát âm obséquiosité 0 bình chọn
14/11/2015 lever le doigt [fr] phát âm lever le doigt 0 bình chọn
13/11/2015 Palladuc [fr] phát âm Palladuc 0 bình chọn
13/11/2015 Olmet [fr] phát âm Olmet 0 bình chọn
13/11/2015 Roche-Charles-la-Mayrand [fr] phát âm Roche-Charles-la-Mayrand 0 bình chọn
13/11/2015 symbiont [fr] phát âm symbiont 0 bình chọn
13/11/2015 Haraucourt [fr] phát âm Haraucourt 0 bình chọn
13/11/2015 Lesparre [fr] phát âm Lesparre 0 bình chọn
13/11/2015 Guillaume Balas [fr] phát âm Guillaume Balas 0 bình chọn
13/11/2015 Bouère [fr] phát âm Bouère 0 bình chọn
13/11/2015 Bouesse [fr] phát âm Bouesse 0 bình chọn
13/11/2015 Boudrac [fr] phát âm Boudrac 0 bình chọn
13/11/2015 Marsac-en-Livradois [fr] phát âm Marsac-en-Livradois 0 bình chọn
13/11/2015 gimbelette [fr] phát âm gimbelette 0 bình chọn
13/11/2015 Fritillaire [fr] phát âm Fritillaire 0 bình chọn
13/11/2015 nietzschéisme [fr] phát âm nietzschéisme 0 bình chọn
13/11/2015 Peschadoires [fr] phát âm Peschadoires 0 bình chọn
13/11/2015 Dechaume [fr] phát âm Dechaume 0 bình chọn
13/11/2015 arrêtez-vous [fr] phát âm arrêtez-vous 0 bình chọn
13/11/2015 allez au tableau [fr] phát âm allez au tableau 0 bình chọn