Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/08/2014 meuble de cuisine [fr] phát âm meuble de cuisine 0 bình chọn
04/08/2014 porte-serviette [fr] phát âm porte-serviette 0 bình chọn
04/08/2014 tri sélectif [fr] phát âm tri sélectif 0 bình chọn
04/08/2014 ordures domestiques [fr] phát âm ordures domestiques 0 bình chọn
04/08/2014 pollution sonore [fr] phát âm pollution sonore 0 bình chọn
04/08/2014 bouteille en plastique [fr] phát âm bouteille en plastique 0 bình chọn
04/08/2014 boîte métallique [fr] phát âm boîte métallique 0 bình chọn
02/08/2014 évanoui [fr] phát âm évanoui 0 bình chọn
02/08/2014 riant [fr] phát âm riant 0 bình chọn
02/08/2014 près d'ici [fr] phát âm près d'ici 1 bình chọn
02/08/2014 Bujold [fr] phát âm Bujold 0 bình chọn
02/08/2014 l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) [fr] phát âm l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) 0 bình chọn
02/08/2014 Geneviève Bujold [fr] phát âm Geneviève Bujold 1 bình chọn
31/07/2014 Voleurs de Chevaux [fr] phát âm Voleurs de Chevaux 0 bình chọn
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] phát âm maître d'hôtel 0 bình chọn
11/07/2014 Lecerf [fr] phát âm Lecerf 0 bình chọn
05/07/2014 Mildred [fr] phát âm Mildred 0 bình chọn
05/07/2014 Briou [fr] phát âm Briou 0 bình chọn
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] phát âm Marcel Danesi 0 bình chọn
05/07/2014 Achour [fr] phát âm Achour 0 bình chọn
05/07/2014 d'Alluye [fr] phát âm d'Alluye 0 bình chọn
05/07/2014 Castelmoron [fr] phát âm Castelmoron 0 bình chọn
05/07/2014 Lantine [fr] phát âm Lantine 0 bình chọn
05/07/2014 certaines gens [fr] phát âm certaines gens 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] phát âm Beaumont-la-Ferrière 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] phát âm Beaumont-la-Ronce 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] phát âm Beaumont-le-Roger 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] phát âm Beaumont-les-Autels 0 bình chọn
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] phát âm Beaumont-les-Nonains 0 bình chọn
05/07/2014 Barriallots [fr] phát âm Barriallots 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.630 (382 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.019

Bình chọn: 778 bình chọn

Số lần xem trang: 200.750


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 261

Vị thứ theo phát âm: 10