Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2015 bi-licence [fr] phát âm bi-licence 1 bình chọn
01/03/2015 Désirée Cousteau [fr] phát âm Désirée Cousteau 0 bình chọn
01/03/2015 ils resteront [fr] phát âm ils resteront 1 bình chọn
01/03/2015 nous restons [fr] phát âm nous restons 1 bình chọn
01/03/2015 restais [fr] phát âm restais 1 bình chọn
01/03/2015 répondais [fr] phát âm répondais 1 bình chọn
01/03/2015 répondions [fr] phát âm répondions 1 bình chọn
01/03/2015 cassait [fr] phát âm cassait 0 bình chọn
01/03/2015 liste des gains [fr] phát âm liste des gains 0 bình chọn
01/03/2015 je répare [fr] phát âm je répare 0 bình chọn
01/03/2015 réparé [fr] phát âm réparé 1 bình chọn
28/02/2015 outils numériques [fr] phát âm outils numériques 0 bình chọn
28/02/2015 entretien accordé [fr] phát âm entretien accordé 0 bình chọn
28/02/2015 à propos d'eux [fr] phát âm à propos d'eux 1 bình chọn
28/02/2015 aux oreilles pointues [fr] phát âm aux oreilles pointues 1 bình chọn
28/02/2015 rendre hommage [fr] phát âm rendre hommage 0 bình chọn
28/02/2015 longs métrages [fr] phát âm longs métrages 1 bình chọn
28/02/2015 aller voir ailleurs [fr] phát âm aller voir ailleurs 0 bình chọn
27/02/2015 faire en sorte que [fr] phát âm faire en sorte que 0 bình chọn
27/02/2015 maintenir le lien [fr] phát âm maintenir le lien 0 bình chọn
27/02/2015 rôle éducatif [fr] phát âm rôle éducatif 1 bình chọn
27/02/2015 vie active [fr] phát âm vie active 0 bình chọn
27/02/2015 fonds privés [fr] phát âm fonds privés 0 bình chọn
27/02/2015 mettre l'accent sur [fr] phát âm mettre l'accent sur 0 bình chọn
27/02/2015 approches différentes [fr] phát âm approches différentes 0 bình chọn
27/02/2015 aide à l'enfance [fr] phát âm aide à l'enfance 0 bình chọn
27/02/2015 rumeur aberrante [fr] phát âm rumeur aberrante 1 bình chọn
27/02/2015 secteur bancaire [fr] phát âm secteur bancaire 0 bình chọn
27/02/2015 phrase imprononçable [fr] phát âm phrase imprononçable 1 bình chọn
27/02/2015 nettement exagéré [fr] phát âm nettement exagéré 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.767 (482 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.017

Bình chọn: 1.042 bình chọn

Số lần xem trang: 261.266


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 285

Vị thứ theo phát âm: 10