Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2016 belle exécution littéraire [fr] phát âm belle exécution littéraire 1 bình chọn
01/02/2016 se rapprocher d'une conversation [fr] phát âm se rapprocher d'une conversation 0 bình chọn
01/02/2016 allocutions populaires [fr] phát âm allocutions populaires 1 bình chọn
01/02/2016 dans la dernière période [fr] phát âm dans la dernière période 0 bình chọn
01/02/2016 domaine de la grammaire comparée [fr] phát âm domaine de la grammaire comparée 0 bình chọn
01/02/2016 faire une démarche novatrice [fr] phát âm faire une démarche novatrice 0 bình chọn
01/02/2016 tourner de l’œil [fr] phát âm tourner de l’œil 0 bình chọn
01/02/2016 Il est dans la nature des faits [fr] phát âm Il est dans la nature des faits -1 bình chọn
01/02/2016 entretenir une longue correspendance [fr] phát âm entretenir une longue correspendance 0 bình chọn
01/02/2016 disparurent [fr] phát âm disparurent 0 bình chọn
01/02/2016 blessée [fr] phát âm blessée 0 bình chọn
01/02/2016 attaqua [fr] phát âm attaqua 0 bình chọn
31/01/2016 Phœbus de Châteaupers [fr] phát âm Phœbus de Châteaupers 0 bình chọn
31/01/2016 vêprée [fr] phát âm vêprée 0 bình chọn
31/01/2016 Bourret [fr] phát âm Bourret 0 bình chọn
31/01/2016 Bourneau [fr] phát âm Bourneau 0 bình chọn
31/01/2016 Bournazel [fr] phát âm Bournazel 0 bình chọn
31/01/2016 Bournois [fr] phát âm Bournois 0 bình chọn
31/01/2016 Bourriot-Bergonce [fr] phát âm Bourriot-Bergonce 0 bình chọn
31/01/2016 Bourrouillan [fr] phát âm Bourrouillan 0 bình chọn
31/01/2016 Bourogne [fr] phát âm Bourogne 0 bình chọn
31/01/2016 n’est donc pas [fr] phát âm n’est donc pas 0 bình chọn
30/01/2016 Morichau [fr] phát âm Morichau 0 bình chọn
30/01/2016 Boursault [fr] phát âm Boursault 0 bình chọn
30/01/2016 Bourseville [fr] phát âm Bourseville 0 bình chọn
30/01/2016 Bourseul [fr] phát âm Bourseul 0 bình chọn
30/01/2016 Bourville [fr] phát âm Bourville 0 bình chọn
30/01/2016 Boursières [fr] phát âm Boursières 0 bình chọn
30/01/2016 Bourthes [fr] phát âm Bourthes 0 bình chọn
30/01/2016 Beauchant [fr] phát âm Beauchant 0 bình chọn