Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2016 Dézaley [fr] phát âm Dézaley 0 bình chọn
21/05/2016 Thiant [fr] phát âm Thiant 0 bình chọn
21/05/2016 Jacques Louis Bournon [fr] phát âm Jacques Louis Bournon 0 bình chọn
21/05/2016 Geoffroy-Guichard [fr] phát âm Geoffroy-Guichard 0 bình chọn
21/05/2016 triceps sural [fr] phát âm triceps sural 0 bình chọn
21/05/2016 Péguy [fr] phát âm Péguy 0 bình chọn
21/05/2016 François Cheng [fr] phát âm François Cheng 0 bình chọn
21/05/2016 pécuniaires [fr] phát âm pécuniaires 0 bình chọn
18/05/2016 Cuiser [fr] phát âm Cuiser 0 bình chọn
18/05/2016 Rouxmesnil [fr] phát âm Rouxmesnil 0 bình chọn
18/05/2016 Château Rauzan-Gassies [fr] phát âm Château Rauzan-Gassies 0 bình chọn
18/05/2016 Château Durfort- Vivens [fr] phát âm Château Durfort- Vivens 0 bình chọn
18/05/2016 Farid El Alagui [fr] phát âm Farid El Alagui 0 bình chọn
18/05/2016 Nebicerini [fr] phát âm Nebicerini 0 bình chọn
18/05/2016 Axel Tuanzebe [fr] phát âm Axel Tuanzebe 0 bình chọn
18/05/2016 Soberal [fr] phát âm Soberal 0 bình chọn
18/05/2016 Chulos [fr] phát âm Chulos 0 bình chọn
18/05/2016 Steven N'Zonzi [fr] phát âm Steven N'Zonzi 0 bình chọn
18/05/2016 Matchedash [fr] phát âm Matchedash 0 bình chọn
18/05/2016 Agoè [fr] phát âm Agoè 0 bình chọn
18/05/2016 Kœtzingue [fr] phát âm Kœtzingue 0 bình chọn
18/05/2016 Gudit [fr] phát âm Gudit 0 bình chọn
18/05/2016 Sprietsma [fr] phát âm Sprietsma 0 bình chọn
18/05/2016 Quenongebin [fr] phát âm Quenongebin 0 bình chọn
18/05/2016 Knobloch [fr] phát âm Knobloch 0 bình chọn
18/05/2016 Cruchen [fr] phát âm Cruchen 0 bình chọn
18/05/2016 Onondagas [fr] phát âm Onondagas 0 bình chọn
18/05/2016 Guillermins [fr] phát âm Guillermins 0 bình chọn
18/05/2016 Arnault Tzanck [fr] phát âm Arnault Tzanck 0 bình chọn
18/05/2016 D’Estang [fr] phát âm D’Estang 0 bình chọn