Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2014 aines [fr] phát âm aines bình chọn
11/04/2014 affections [fr] phát âm affections bình chọn
11/04/2014 Eouissel [fr] phát âm Eouissel 1 bình chọn
10/04/2014 socioprofessionnels [fr] phát âm socioprofessionnels bình chọn
10/04/2014 allocataires [fr] phát âm allocataires bình chọn
10/04/2014 Michel Callon [fr] phát âm Michel Callon bình chọn
09/04/2014 Azérat [fr] phát âm Azérat bình chọn
09/04/2014 Azereix [fr] phát âm Azereix bình chọn
09/04/2014 Azet [fr] phát âm Azet bình chọn
09/04/2014 Azillanet [fr] phát âm Azillanet bình chọn
09/04/2014 Azille [fr] phát âm Azille bình chọn
09/04/2014 Jil Blas [fr] phát âm Jil Blas bình chọn
09/04/2014 défiez [fr] phát âm défiez bình chọn
09/04/2014 Richelieu-Drouot [fr] phát âm Richelieu-Drouot bình chọn
09/04/2014 Tir de suppression [fr] phát âm Tir de suppression bình chọn
09/04/2014 Saint-Siméon [fr] phát âm Saint-Siméon bình chọn
09/04/2014 Reno [fr] phát âm Reno bình chọn
09/04/2014 Mine terrestre [fr] phát âm Mine terrestre bình chọn
09/04/2014 Mauvais fonctionnement [fr] phát âm Mauvais fonctionnement bình chọn
09/04/2014 héros [fr] phát âm héros bình chọn
09/04/2014 Delvoie [fr] phát âm Delvoie bình chọn
07/04/2014 chez mon père [fr] phát âm chez mon père 1 bình chọn
07/04/2014 un casse-croûte [fr] phát âm un casse-croûte bình chọn
05/04/2014 Gault & Millau [fr] phát âm Gault & Millau bình chọn
05/04/2014 Antonin Pinay [fr] phát âm Antonin Pinay bình chọn
05/04/2014 Antiolope [fr] phát âm Antiolope bình chọn
05/04/2014 Berchoux [fr] phát âm Berchoux bình chọn
05/04/2014 Linarès [fr] phát âm Linarès bình chọn
05/04/2014 Pléven [fr] phát âm Pléven bình chọn
05/04/2014 Béthenot [fr] phát âm Béthenot bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://www.froggish.host22.com/

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 21.756 (303 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.009

Bình chọn: 581 bình chọn

Số lần xem trang: 130.844


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 244

Vị thứ theo phát âm: 11