Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/04/2015 fruit confit [fr] phát âm fruit confit 0 bình chọn
29/04/2015 à feu direct [fr] phát âm à feu direct 0 bình chọn
29/04/2015 oranges amères [fr] phát âm oranges amères 0 bình chọn
29/04/2015 marquise de Pompadour [fr] phát âm marquise de Pompadour 0 bình chọn
29/04/2015 époque bourgeoise [fr] phát âm époque bourgeoise 0 bình chọn
29/04/2015 régime nazi [fr] phát âm régime nazi 0 bình chọn
29/04/2015 régime totalitaire [fr] phát âm régime totalitaire 0 bình chọn
29/04/2015 prestige personnel [fr] phát âm prestige personnel 0 bình chọn
29/04/2015 décadence morale [fr] phát âm décadence morale 1 bình chọn
29/04/2015 hors de la liberté [fr] phát âm hors de la liberté 0 bình chọn
27/04/2015 générosité du public [fr] phát âm générosité du public 0 bình chọn
27/04/2015 payent [fr] phát âm payent 1 bình chọn
27/04/2015 le jour au matin [fr] phát âm le jour au matin 0 bình chọn
27/04/2015 qu'ai-je [fr] phát âm qu'ai-je 0 bình chọn
27/04/2015 vous ne l'avez pas [fr] phát âm vous ne l'avez pas 0 bình chọn
27/04/2015 Cabiroche [fr] phát âm Cabiroche 0 bình chọn
24/04/2015 Yerville [fr] phát âm Yerville 0 bình chọn
24/04/2015 Bosc [fr] phát âm Bosc 0 bình chọn
24/04/2015 Quentin Jaurégui [fr] phát âm Quentin Jaurégui 0 bình chọn
24/04/2015 Billé [fr] phát âm Billé 0 bình chọn
24/04/2015 de La Nogarède [fr] phát âm de La Nogarède 0 bình chọn
24/04/2015 race [fr] phát âm race 0 bình chọn
22/04/2015 louer [fr] phát âm louer 0 bình chọn
22/04/2015 caracal [fr] phát âm caracal 0 bình chọn
22/04/2015 bien que j'essaie [fr] phát âm bien que j'essaie 0 bình chọn
22/04/2015 la planche à laver [fr] phát âm la planche à laver 0 bình chọn
22/04/2015 bleu clair [fr] phát âm bleu clair 0 bình chọn
22/04/2015 La soirée dans Grenade [fr] phát âm La soirée dans Grenade 0 bình chọn
22/04/2015 oiselle [fr] phát âm oiselle 0 bình chọn
22/04/2015 voiture déglinguée [fr] phát âm voiture déglinguée 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 23.159 (508 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.025

Bình chọn: 1.155 bình chọn

Số lần xem trang: 282.372


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 286

Vị thứ theo phát âm: 10