Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2014 Hazéra [fr] phát âm Hazéra 0 bình chọn
05/07/2014 Coutale [fr] phát âm Coutale 0 bình chọn
05/07/2014 Mialanette [fr] phát âm Mialanette 0 bình chọn
05/07/2014 Lessines [fr] phát âm Lessines 0 bình chọn
05/07/2014 Velux [fr] phát âm Velux 0 bình chọn
05/07/2014 Hélène Fourment [fr] phát âm Hélène Fourment 0 bình chọn
05/07/2014 Claude-Albert Mbouronot [fr] phát âm Claude-Albert Mbouronot 0 bình chọn
05/07/2014 Alain Roger [fr] phát âm Alain Roger 0 bình chọn
05/07/2014 M’sieur [fr] phát âm M’sieur 0 bình chọn
05/07/2014 quatre épices [fr] phát âm quatre épices 0 bình chọn
05/07/2014 Place de Brouckère [fr] phát âm Place de Brouckère 0 bình chọn
05/07/2014 célandine [fr] phát âm célandine 0 bình chọn
03/07/2014 Les Diables Rouges [fr] phát âm Les Diables Rouges 0 bình chọn
03/07/2014 anti-poches [fr] phát âm anti-poches 0 bình chọn
03/07/2014 anti-rides [fr] phát âm anti-rides 0 bình chọn
03/07/2014 rajeunie [fr] phát âm rajeunie 0 bình chọn
03/07/2014 clignotante [fr] phát âm clignotante 0 bình chọn
28/06/2014 Jean-Marie Le Guen [fr] phát âm Jean-Marie Le Guen 0 bình chọn
28/06/2014 Jean-Hugues Anglade [fr] phát âm Jean-Hugues Anglade 0 bình chọn
27/06/2014 les gamins [fr] phát âm les gamins 0 bình chọn
24/06/2014 Barbazanges [fr] phát âm Barbazanges 0 bình chọn
24/06/2014 détasserait [fr] phát âm détasserait 0 bình chọn
24/06/2014 renforcir [fr] phát âm renforcir 0 bình chọn
24/06/2014 renforcissiez [fr] phát âm renforcissiez 0 bình chọn
24/06/2014 Hageois [fr] phát âm Hageois 0 bình chọn
24/06/2014 Hageoise [fr] phát âm Hageoise 0 bình chọn
24/06/2014 Bretonvillois [fr] phát âm Bretonvillois 0 bình chọn
24/06/2014 franger [fr] phát âm franger 0 bình chọn
24/06/2014 Thérèse Bugnet [fr] phát âm Thérèse Bugnet 0 bình chọn
24/06/2014 Abraham Peyrenc de Moras [fr] phát âm Abraham Peyrenc de Moras 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.616 (354 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.019

Bình chọn: 703 bình chọn

Số lần xem trang: 183.918


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 257

Vị thứ theo phát âm: 10