Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/11/2016 maîtriserai [fr] phát âm maîtriserai 1 bình chọn
15/11/2016 la cafétéria [fr] phát âm la cafétéria 0 bình chọn
14/11/2016 Goetschy [fr] phát âm Goetschy 0 bình chọn
14/11/2016 Hawa Cissokho [fr] phát âm Hawa Cissokho 0 bình chọn
14/11/2016 Bénazit [fr] phát âm Bénazit 0 bình chọn
14/11/2016 Geneviève Straus [fr] phát âm Geneviève Straus 0 bình chọn
14/11/2016 Felice Carugati [fr] phát âm Felice Carugati 0 bình chọn
14/11/2016 Lifrejole [fr] phát âm Lifrejole 0 bình chọn
14/11/2016 Abdias [fr] phát âm Abdias 0 bình chọn
14/11/2016 Pauline Dhaeyer [fr] phát âm Pauline Dhaeyer 0 bình chọn
14/11/2016 super lune [fr] phát âm super lune 0 bình chọn
14/11/2016 un plant [fr] phát âm un plant 0 bình chọn
14/11/2016 je teins [fr] phát âm je teins 0 bình chọn
12/11/2016 c'est extraordinaire [fr] phát âm c'est extraordinaire 0 bình chọn
11/11/2016 Limay [fr] phát âm Limay 0 bình chọn
11/11/2016 Jules Février [fr] phát âm Jules Février 0 bình chọn
11/11/2016 Parc de Saint-Cloud [fr] phát âm Parc de Saint-Cloud 0 bình chọn
11/11/2016 Marie Duplessis [fr] phát âm Marie Duplessis 0 bình chọn
11/11/2016 Ernest Meissonier [fr] phát âm Ernest Meissonier 0 bình chọn
11/11/2016 Édouard Lièvre [fr] phát âm Édouard Lièvre 0 bình chọn
11/11/2016 Grand Prix de Paris [fr] phát âm Grand Prix de Paris 0 bình chọn
11/11/2016 barral [fr] phát âm barral 0 bình chọn
11/11/2016 Juillerat [fr] phát âm Juillerat 0 bình chọn
11/11/2016 Charles Garnier [fr] phát âm Charles Garnier 0 bình chọn
11/11/2016 quelqu'un d'ennuyeux [fr] phát âm quelqu'un d'ennuyeux 0 bình chọn
09/11/2016 grève générale [fr] phát âm grève générale 0 bình chọn
09/11/2016 Vermandovillers [fr] phát âm Vermandovillers 0 bình chọn
09/11/2016 intellectualiser [fr] phát âm intellectualiser 0 bình chọn
09/11/2016 un programme télé [fr] phát âm un programme télé 1 bình chọn
09/11/2016 maquillée [fr] phát âm maquillée 0 bình chọn