Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2016 Robert Robicher [fr] phát âm Robert Robicher 0 bình chọn
05/10/2016 l'achèvement [fr] phát âm l'achèvement 0 bình chọn
05/10/2016 Condrellion [fr] phát âm Condrellion 0 bình chọn
03/10/2016 William Edjenguélé [fr] phát âm William Edjenguélé 0 bình chọn
03/10/2016 Préhy [fr] phát âm Préhy 0 bình chọn
03/10/2016 Baillardran [fr] phát âm Baillardran 0 bình chọn
03/10/2016 Cottin [fr] phát âm Cottin 0 bình chọn
01/10/2016 Harry Durimel [fr] phát âm Harry Durimel 0 bình chọn
01/10/2016 Taupenot Merme [fr] phát âm Taupenot Merme 0 bình chọn
01/10/2016 Clément Durimel [fr] phát âm Clément Durimel 0 bình chọn
01/10/2016 Jean-Claude Pioche [fr] phát âm Jean-Claude Pioche 0 bình chọn
01/10/2016 Fabienne Danican [fr] phát âm Fabienne Danican 0 bình chọn
01/10/2016 Christophe Koury [fr] phát âm Christophe Koury 0 bình chọn
01/10/2016 passerillé [fr] phát âm passerillé 0 bình chọn
01/10/2016 sauter du tremplin sur le trampoline [fr] phát âm sauter du tremplin sur le trampoline 0 bình chọn
01/10/2016 l'entrée de la boîte est payante [fr] phát âm l'entrée de la boîte est payante 0 bình chọn
01/10/2016 on me prête des talents que je n'ai pas [fr] phát âm on me prête des talents que je n'ai pas 0 bình chọn
30/09/2016 Zakarya Bergdich [fr] phát âm Zakarya Bergdich 0 bình chọn
30/09/2016 mômes [fr] phát âm mômes 0 bình chọn
29/09/2016 Suétone [fr] phát âm Suétone 0 bình chọn
29/09/2016 Sougéal [fr] phát âm Sougéal 0 bình chọn
29/09/2016 Philippe Do [fr] phát âm Philippe Do 0 bình chọn
29/09/2016 Macherey [fr] phát âm Macherey 0 bình chọn
29/09/2016 Nouaillé [fr] phát âm Nouaillé 0 bình chọn
29/09/2016 Christopher Samba [fr] phát âm Christopher Samba 0 bình chọn
29/09/2016 Adlène Guedioura [fr] phát âm Adlène Guedioura 0 bình chọn
28/09/2016 Coumel [fr] phát âm Coumel 0 bình chọn
28/09/2016 par où commencer [fr] phát âm par où commencer 0 bình chọn
28/09/2016 descends de la voiture [fr] phát âm descends de la voiture 0 bình chọn
28/09/2016 exquises [fr] phát âm exquises 0 bình chọn