Những từ đã phát âm của Pat91 trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Pat91 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/06/2014 le balai [fr] phát âm le balai 0 bình chọn
09/06/2014 Clytemnestre [fr] phát âm Clytemnestre 1 bình chọn
09/06/2014 Chronologie d'une œuvre [fr] phát âm Chronologie d'une œuvre 0 bình chọn
09/06/2014 bâtonnets [fr] phát âm bâtonnets 0 bình chọn
09/06/2014 La Martinière [fr] phát âm La Martinière 0 bình chọn
09/06/2014 apparais [fr] phát âm apparais 0 bình chọn
09/06/2014 Joiselle [fr] phát âm Joiselle 0 bình chọn
09/06/2014 Salut monsieur [fr] phát âm Salut monsieur 0 bình chọn
09/06/2014 Chaibou [fr] phát âm Chaibou 0 bình chọn
09/06/2014 Thibodeaux [fr] phát âm Thibodeaux 0 bình chọn
09/06/2014 Étienne Dolet [fr] phát âm Étienne Dolet 0 bình chọn
09/06/2014 Jean-Jacques Lecercle [fr] phát âm Jean-Jacques Lecercle 0 bình chọn
07/06/2014 Maquignon [fr] phát âm Maquignon 0 bình chọn
07/06/2014 patio [fr] phát âm patio 0 bình chọn
07/06/2014 24h/24 [fr] phát âm 24h/24 0 bình chọn
07/06/2014 Frédéric Bourdin [fr] phát âm Frédéric Bourdin 0 bình chọn
07/06/2014 Boiselle [fr] phát âm Boiselle 0 bình chọn
07/06/2014 Péribonka [fr] phát âm Péribonka 0 bình chọn
06/06/2014 maquiller une voiture [fr] phát âm maquiller une voiture 0 bình chọn
06/06/2014 Humbert aux Blanches Mains [fr] phát âm Humbert aux Blanches Mains 0 bình chọn
06/06/2014 calomniateur [fr] phát âm calomniateur 0 bình chọn
06/06/2014 bac à sable [fr] phát âm bac à sable 0 bình chọn
06/06/2014 la chaise [fr] phát âm la chaise 0 bình chọn
06/06/2014 historienne [fr] phát âm historienne 0 bình chọn
06/06/2014 Guénégaud [fr] phát âm Guénégaud 0 bình chọn
06/06/2014 Anne-Marie Crine [fr] phát âm Anne-Marie Crine 0 bình chọn
06/06/2014 Eliaquim Mangala [fr] phát âm Eliaquim Mangala 0 bình chọn
06/06/2014 Marie-Joëlle Despeignes [fr] phát âm Marie-Joëlle Despeignes 0 bình chọn
06/06/2014 Jacqueline Costa-Lascoux [fr] phát âm Jacqueline Costa-Lascoux 0 bình chọn
06/06/2014 Mireille Couant [fr] phát âm Mireille Couant 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Pat91


Thống kê thành viên

Phát âm: 22.512 (326 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.015

Bình chọn: 640 bình chọn

Số lần xem trang: 161.017


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 254

Vị thứ theo phát âm: 10