Thành viên:

PortugueseGirl

Đăng ký phát âm của PortugueseGirl

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2011 gelado [pt] phát âm gelado 0 bình chọn
27/11/2010 Ricardo [pt] phát âm Ricardo 0 bình chọn
17/09/2010 agnição [pt] phát âm agnição 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 agnado [pt] phát âm agnado 0 bình chọn
17/09/2010 aglutinar [pt] phát âm aglutinar 0 bình chọn
17/09/2010 aglutinação [pt] phát âm aglutinação 0 bình chọn
17/09/2010 aglomerar [pt] phát âm aglomerar 0 bình chọn
17/09/2010 aglomeração [pt] phát âm aglomeração 0 bình chọn
17/09/2010 agitar [pt] phát âm agitar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 agitação [pt] phát âm agitação 0 bình chọn
17/09/2010 Agir [pt] phát âm Agir 0 bình chọn
17/09/2010 agilidade [pt] phát âm agilidade 0 bình chọn
17/09/2010 ágil [pt] phát âm ágil 0 bình chọn
17/09/2010 agigantamento [pt] phát âm agigantamento 0 bình chọn
17/09/2010 agente [pt] phát âm agente 1 bình chọn
17/09/2010 agendar [pt] phát âm agendar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 agendamento [pt] phát âm agendamento 0 bình chọn
17/09/2010 agenda [pt] phát âm agenda 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 agenciamento [pt] phát âm agenciamento 0 bình chọn
17/09/2010 agenciador [pt] phát âm agenciador 0 bình chọn
17/09/2010 agência [pt] phát âm agência 0 bình chọn
17/09/2010 ágata [pt] phát âm ágata 0 bình chọn
17/09/2010 agastar [pt] phát âm agastar 0 bình chọn
17/09/2010 agastamento [pt] phát âm agastamento 0 bình chọn
17/09/2010 agasalho [pt] phát âm agasalho 0 bình chọn
17/09/2010 agasalhado [pt] phát âm agasalhado 0 bình chọn
17/09/2010 agarrar [pt] phát âm agarrar 0 bình chọn
17/09/2010 agarrado [pt] phát âm agarrado 0 bình chọn
17/09/2010 agarradiço [pt] phát âm agarradiço 0 bình chọn
17/09/2010 agarra [pt] phát âm agarra 0 bình chọn