Những từ đã phát âm của Psykedelice trong Forvo

Thành viên: Psykedelice Đăng ký phát âm của Psykedelice

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] phát âm Léon Degrelle bình chọn
18/01/2011 biogaz [fr] phát âm biogaz bình chọn
18/01/2011 Arnoult [fr] phát âm Arnoult bình chọn
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] phát âm Claude Le Jeune bình chọn
18/01/2011 fiction [fr] phát âm fiction bình chọn
18/01/2011 preum's [fr] phát âm preum's bình chọn
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] phát âm oeuf à la coque bình chọn
17/01/2011 monoplégie [fr] phát âm monoplégie bình chọn
17/01/2011 Système d'échange local [fr] phát âm Système d'échange local bình chọn
17/01/2011 fictif [fr] phát âm fictif bình chọn
17/01/2011 chenonceaux [fr] phát âm chenonceaux bình chọn
17/01/2011 Gabon [fr] phát âm Gabon bình chọn
07/10/2010 intronisation [fr] phát âm intronisation bình chọn
07/10/2010 intromission [fr] phát âm intromission bình chọn
07/10/2010 fournissent [fr] phát âm fournissent bình chọn
07/10/2010 fournisseurs [fr] phát âm fournisseurs bình chọn
07/10/2010 fours [fr] phát âm fours bình chọn
07/10/2010 fous [fr] phát âm fous bình chọn
07/10/2010 foutoir [fr] phát âm foutoir bình chọn
07/10/2010 fournissant [fr] phát âm fournissant bình chọn
07/10/2010 formelles [fr] phát âm formelles bình chọn
07/10/2010 formées [fr] phát âm formées bình chọn
07/10/2010 fortunés [fr] phát âm fortunés bình chọn
07/10/2010 fournée [fr] phát âm fournée bình chọn
07/10/2010 baigneuse [fr] phát âm baigneuse bình chọn
07/10/2010 baignade [fr] phát âm baignade bình chọn
07/10/2010 bagages [fr] phát âm bagages bình chọn
07/10/2010 bagarreuse [fr] phát âm bagarreuse bình chọn
07/10/2010 balbutiant [fr] phát âm balbutiant bình chọn
07/10/2010 barbouillage [fr] phát âm barbouillage bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Web: http://nostranchesdevies.blogspot.com

Liên hệ Psykedelice


Thống kê thành viên

Phát âm: 210 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 9.663


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.477

Vị thứ theo phát âm: 1.104