Những từ đã phát âm của Qatshaan trong Forvo

Thành viên: Qatshaan Đăng ký phát âm của Qatshaan

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2012 stillos [de] phát âm stillos bình chọn
07/10/2012 Eismeer [de] phát âm Eismeer bình chọn
07/10/2012 Suppenhuhn [de] phát âm Suppenhuhn bình chọn
07/10/2012 Polarkreis 18 [de] phát âm Polarkreis 18 bình chọn
05/10/2012 oralsex [de] phát âm oralsex bình chọn
05/10/2012 Lusttöter [de] phát âm Lusttöter bình chọn
05/10/2012 einfugen [de] phát âm einfugen bình chọn
05/10/2012 Leo Loeb [de] phát âm Leo Loeb bình chọn
05/10/2012 Symmachus [de] phát âm Symmachus bình chọn
04/10/2012 Finkelde [de] phát âm Finkelde bình chọn
04/10/2012 poesielos [de] phát âm poesielos bình chọn
04/10/2012 unoriginell [de] phát âm unoriginell bình chọn
04/10/2012 Nachfragewirkung [de] phát âm Nachfragewirkung bình chọn
04/10/2012 Handlungstheorie [de] phát âm Handlungstheorie bình chọn
04/10/2012 Geistlosigkeit [de] phát âm Geistlosigkeit bình chọn
04/10/2012 Poesielosigkeit [de] phát âm Poesielosigkeit bình chọn
04/10/2012 Ideenlosigkeit [de] phát âm Ideenlosigkeit bình chọn
04/10/2012 Gedankenarmut [de] phát âm Gedankenarmut bình chọn
04/10/2012 unkreativ [de] phát âm unkreativ bình chọn
04/10/2012 eingeschworen [de] phát âm eingeschworen bình chọn
04/10/2012 bestücken [de] phát âm bestücken bình chọn
04/10/2012 Ödheit [de] phát âm Ödheit bình chọn
04/10/2012 Unoriginalität [de] phát âm Unoriginalität bình chọn
04/10/2012 unschöpferisch [de] phát âm unschöpferisch bình chọn
04/10/2012 Hofintrige [de] phát âm Hofintrige bình chọn
04/10/2012 Deutschkron [de] phát âm Deutschkron bình chọn
04/10/2012 Durchschnittsbürgerin [de] phát âm Durchschnittsbürgerin bình chọn
04/10/2012 aufrappeln [de] phát âm aufrappeln bình chọn
04/10/2012 abwechslungslos [de] phát âm abwechslungslos bình chọn
04/10/2012 Intrigantin [de] phát âm Intrigantin bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Qatshaan


Thống kê thành viên

Phát âm: 178

Từ đã thêm: 3

Số lần xem trang: 4.933


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.462

Vị thứ theo phát âm: 1.280