Những từ đã phát âm của Quackamama trong Forvo

Thành viên: Quackamama Đăng ký phát âm của Quackamama

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/07/2011 Thronfolger [de] phát âm Thronfolger 0 bình chọn
22/07/2011 Ümülü [de] phát âm Ümülü 0 bình chọn
22/07/2011 spracherhaltend [de] phát âm spracherhaltend 0 bình chọn
22/07/2011 abfetzmäßig [de] phát âm abfetzmäßig 0 bình chọn
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] phát âm Übersetzungswissenschaft 0 bình chọn
22/07/2011 WC-Sitz [de] phát âm WC-Sitz 0 bình chọn
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] phát âm Ablaufgarnitur 0 bình chọn
22/07/2011 Kopfbrause [de] phát âm Kopfbrause 0 bình chọn
22/07/2011 Nordjütland [de] phát âm Nordjütland 0 bình chọn
22/07/2011 Aalartiger [de] phát âm Aalartiger 0 bình chọn
22/07/2011 Bratzbacke [de] phát âm Bratzbacke 0 bình chọn
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] phát âm Schweinsschnitzel 0 bình chọn
22/07/2011 Karl Ganzer [de] phát âm Karl Ganzer 0 bình chọn
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] phát âm Brauchwasserduscher 0 bình chọn
22/07/2011 Antikalkkugel [de] phát âm Antikalkkugel 0 bình chọn
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] phát âm Bozner Bergsteigerlied 0 bình chọn
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] phát âm Christine Lauterburg 0 bình chọn
22/07/2011 Brauereipferd [de] phát âm Brauereipferd 0 bình chọn
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] phát âm Feinsteinzeug 0 bình chọn
22/07/2011 Juchzer [de] phát âm Juchzer 0 bình chọn
22/07/2011 Fettpfanne [de] phát âm Fettpfanne 0 bình chọn
22/07/2011 abflocken [de] phát âm abflocken 0 bình chọn
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] phát âm Aalbüschelwels 0 bình chọn
22/07/2011 Farbvariante [de] phát âm Farbvariante 0 bình chọn
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] phát âm Erzherzog Johann Jodler 0 bình chọn
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] phát âm Oesch's die Dritten 0 bình chọn
22/07/2011 Alpinkatzen [de] phát âm Alpinkatzen 0 bình chọn
22/07/2011 Dudler [de] phát âm Dudler 0 bình chọn
22/07/2011 almer [de] phát âm almer 0 bình chọn
22/07/2011 Kuhreihen [de] phát âm Kuhreihen 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Quackamama


Thống kê thành viên

Phát âm: 177 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 14.737


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.638

Vị thứ theo phát âm: 1.562