Những từ đã phát âm của Quackamama trong Forvo

Thành viên: Quackamama Đăng ký phát âm của Quackamama

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/07/2011 Thronfolger [de] phát âm Thronfolger bình chọn
22/07/2011 Ümülü [de] phát âm Ümülü bình chọn
22/07/2011 spracherhaltend [de] phát âm spracherhaltend bình chọn
22/07/2011 abfetzmäßig [de] phát âm abfetzmäßig bình chọn
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] phát âm Übersetzungswissenschaft bình chọn
22/07/2011 WC-Sitz [de] phát âm WC-Sitz bình chọn
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] phát âm Ablaufgarnitur bình chọn
22/07/2011 Kopfbrause [de] phát âm Kopfbrause bình chọn
22/07/2011 Nordjütland [de] phát âm Nordjütland bình chọn
22/07/2011 Aalartiger [de] phát âm Aalartiger bình chọn
22/07/2011 Bratzbacke [de] phát âm Bratzbacke bình chọn
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] phát âm Schweinsschnitzel bình chọn
22/07/2011 Karl Ganzer [de] phát âm Karl Ganzer bình chọn
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] phát âm Brauchwasserduscher bình chọn
22/07/2011 Antikalkkugel [de] phát âm Antikalkkugel bình chọn
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] phát âm Bozner Bergsteigerlied bình chọn
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] phát âm Christine Lauterburg bình chọn
22/07/2011 Brauereipferd [de] phát âm Brauereipferd bình chọn
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] phát âm Feinsteinzeug bình chọn
22/07/2011 Juchzer [de] phát âm Juchzer bình chọn
22/07/2011 Fettpfanne [de] phát âm Fettpfanne bình chọn
22/07/2011 abflocken [de] phát âm abflocken bình chọn
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] phát âm Aalbüschelwels bình chọn
22/07/2011 Farbvariante [de] phát âm Farbvariante bình chọn
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] phát âm Erzherzog Johann Jodler bình chọn
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] phát âm Oesch's die Dritten bình chọn
22/07/2011 Alpinkatzen [de] phát âm Alpinkatzen bình chọn
22/07/2011 Dudler [de] phát âm Dudler bình chọn
22/07/2011 almer [de] phát âm almer bình chọn
22/07/2011 Kuhreihen [de] phát âm Kuhreihen bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Quackamama


Thống kê thành viên

Phát âm: 177 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 10.041


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.082

Vị thứ theo phát âm: 1.291