Những từ đã phát âm của Rican69 trong Forvo

Thành viên: Rican69 Đăng ký phát âm của Rican69

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2011 queixo [pt] phát âm queixo 0 bình chọn
08/05/2011 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
08/05/2011 gosto [pt] phát âm gosto 0 bình chọn
08/05/2011 Spessartine [en] phát âm Spessartine 0 bình chọn
08/05/2011 Ian Buruma [en] phát âm Ian Buruma 0 bình chọn
08/05/2011 Alvin Plantinga [en] phát âm Alvin Plantinga 3 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Rican69


Thống kê thành viên

Phát âm: 6 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.840


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 17.662