Những từ đã phát âm của Ronda trong Forvo

Thành viên: Ronda Đăng ký phát âm của Ronda

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] phát âm Undaria pinnatifida 0 bình chọn
15/06/2008 Miss Kittin [en] phát âm Miss Kittin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 James Gleick [en] phát âm James Gleick 0 bình chọn
15/06/2008 teres major muscle [en] phát âm teres major muscle 0 bình chọn
15/06/2008 Petrarch [en] phát âm Petrarch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 Neil Peart [en] phát âm Neil Peart 0 bình chọn
15/06/2008 fabric [en] phát âm fabric 0 bình chọn
15/06/2008 Neko Case [en] phát âm Neko Case 0 bình chọn
15/06/2008 cytosine [en] phát âm cytosine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 Gilead [en] phát âm Gilead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 loss [en] phát âm loss 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 Dyspareunia [en] phát âm Dyspareunia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 tie [en] phát âm tie 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Úc

Liên hệ Ronda


Thống kê thành viên

Phát âm: 13 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 7.593


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.511

Vị thứ theo phát âm: 11.812