Những từ đã phát âm của Rosie_ trong Forvo

Thành viên: Rosie_ Đăng ký phát âm của Rosie_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2010 ярдәм [tt] phát âm ярдәм -1 bình chọn
31/08/2010 ялгыз [tt] phát âm ялгыз -1 bình chọn
31/08/2010 возглашение [ru] phát âm возглашение 0 bình chọn
31/08/2010 славянофильский [ru] phát âm славянофильский 0 bình chọn
31/08/2010 воздухоопорный [ru] phát âm воздухоопорный 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ Rosie_


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 5.596


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 19.698