Những từ đã phát âm của SaraSansH trong Forvo

Thành viên: SaraSansH Đăng ký phát âm của SaraSansH

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2009 siwenavéierzeg [lb] phát âm siwenavéierzeg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/02/2009 finanziert [de] phát âm finanziert 0 bình chọn
10/02/2009 persönlichen [de] phát âm persönlichen 0 bình chọn
10/02/2009 büro [lb] phát âm büro 0 bình chọn
10/02/2009 moustache [lb] phát âm moustache 1 bình chọn
10/02/2009 Ech schwätze kee Lëtzebuergesch [lb] phát âm Ech schwätze kee Lëtzebuergesch 0 bình chọn
10/02/2009 Waasser [lb] phát âm Waasser 0 bình chọn
10/02/2009 figuren [de] phát âm figuren 0 bình chọn
10/02/2009 vollständig [de] phát âm vollständig 0 bình chọn
10/02/2009 Messe [de] phát âm Messe 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I speak Luxembourgian, French, German, English and Portuguese fluently and am currently learning Spanish and Swedish.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Luxembourg

Liên hệ SaraSansH


Thống kê thành viên

Phát âm: 10 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.299


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 13.632