Những từ đã phát âm của SaraSansH trong Forvo

Thành viên: SaraSansH Đăng ký phát âm của SaraSansH

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2009 siwenavéierzeg [lb] phát âm siwenavéierzeg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/02/2009 finanziert [de] phát âm finanziert bình chọn
10/02/2009 persönlichen [de] phát âm persönlichen bình chọn
10/02/2009 büro [lb] phát âm büro bình chọn
10/02/2009 moustache [lb] phát âm moustache 1 bình chọn
10/02/2009 Ech schwätze kee Lëtzebuergesch [lb] phát âm Ech schwätze kee Lëtzebuergesch bình chọn
10/02/2009 Waasser [lb] phát âm Waasser bình chọn
10/02/2009 figuren [de] phát âm figuren bình chọn
10/02/2009 vollständig [de] phát âm vollständig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/02/2009 Messe [de] phát âm Messe bình chọn

Thông tin thành viên

I speak Luxembourgian, French, German, English and Portuguese fluently and am currently learning Spanish and Swedish.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Luxembourg

Web: http://www.lifelessly-yours.blogspot.com

Liên hệ SaraSansH


Thống kê thành viên

Phát âm: 10 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.991


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 11.406