Những từ đã phát âm của SarahW_ trong Forvo

Thành viên: SarahW_ Đăng ký phát âm của SarahW_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2012 willamette [en] phát âm willamette 1 bình chọn
15/08/2012 Oregon [en] phát âm Oregon -1 bình chọn
15/08/2012 shoulda [en] phát âm shoulda 0 bình chọn
15/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ SarahW_


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.905


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 22.274