Những từ đã phát âm của Scoub trong Forvo

Thành viên: Scoub Đăng ký phát âm của Scoub

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] phát âm station Hoofddorp 0 bình chọn
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] phát âm Dustley Mulder 0 bình chọn
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] phát âm beemdooievaarsbek 0 bình chọn
29/07/2010 vers [nl] phát âm vers 1 bình chọn
29/07/2010 rap [nl] phát âm rap 0 bình chọn
19/04/2010 verwest [nl] phát âm verwest 0 bình chọn
19/04/2010 opknappen [nl] phát âm opknappen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 grijnzen [nl] phát âm grijnzen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 huishoudelijk [nl] phát âm huishoudelijk 0 bình chọn
19/04/2010 klussen [nl] phát âm klussen 0 bình chọn
19/04/2010 knutselwerk [nl] phát âm knutselwerk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 humeur [nl] phát âm humeur 0 bình chọn
19/04/2010 ikke [nl] phát âm ikke 0 bình chọn
30/12/2009 Technologie [nl] phát âm Technologie 0 bình chọn
30/12/2009 slingers [nl] phát âm slingers 0 bình chọn
30/12/2009 piek [nl] phát âm piek 0 bình chọn
30/12/2009 stal [nl] phát âm stal 0 bình chọn
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] phát âm Van der Graaf Generator 0 bình chọn
27/07/2009 vertel [nl] phát âm vertel 1 bình chọn
27/07/2009 dit [nl] phát âm dit 0 bình chọn
27/07/2009 kak [nl] phát âm kak 0 bình chọn
27/07/2009 goeiedag [nl] phát âm goeiedag 0 bình chọn
28/05/2009 2000 [nl] phát âm 2000 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2009 schipper [nl] phát âm schipper 0 bình chọn
28/05/2009 theoloog [nl] phát âm theoloog 0 bình chọn
28/05/2009 zangeres [nl] phát âm zangeres 0 bình chọn
28/05/2009 rekenaar [nl] phát âm rekenaar 0 bình chọn
28/05/2009 stuurman [nl] phát âm stuurman 0 bình chọn
28/05/2009 ambtenaar [nl] phát âm ambtenaar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2009 baanveger [nl] phát âm baanveger 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ Scoub


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.010 (103 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 964

Bình chọn: 125 bình chọn

Số lần xem trang: 103.223


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 310

Vị thứ theo phát âm: 181