Những từ đã phát âm của Scoub trong Forvo

Thành viên: Scoub Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Scoub

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] phát âm station Hoofddorp bình chọn
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] phát âm Dustley Mulder bình chọn
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] phát âm beemdooievaarsbek bình chọn
29/07/2010 vers [nl] phát âm vers 1 bình chọn
29/07/2010 rap [nl] phát âm rap bình chọn
19/04/2010 verwest [nl] phát âm verwest bình chọn
19/04/2010 opknappen [nl] phát âm opknappen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 grijnzen [nl] phát âm grijnzen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 huishoudelijk [nl] phát âm huishoudelijk bình chọn
19/04/2010 klussen [nl] phát âm klussen bình chọn
19/04/2010 knutselwerk [nl] phát âm knutselwerk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 humeur [nl] phát âm humeur bình chọn
19/04/2010 ikke [nl] phát âm ikke bình chọn
30/12/2009 Technologie [nl] phát âm Technologie bình chọn
30/12/2009 slingers [nl] phát âm slingers bình chọn
30/12/2009 piek [nl] phát âm piek bình chọn
30/12/2009 stal [nl] phát âm stal bình chọn
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] phát âm Van der Graaf Generator bình chọn
27/07/2009 vertel [nl] phát âm vertel 1 bình chọn
27/07/2009 dit [nl] phát âm dit bình chọn
27/07/2009 kak [nl] phát âm kak bình chọn
27/07/2009 goeiedag [nl] phát âm goeiedag bình chọn
28/05/2009 2000 [nl] phát âm 2000 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2009 schipper [nl] phát âm schipper bình chọn
28/05/2009 theoloog [nl] phát âm theoloog bình chọn
28/05/2009 zangeres [nl] phát âm zangeres bình chọn
28/05/2009 rekenaar [nl] phát âm rekenaar bình chọn
28/05/2009 stuurman [nl] phát âm stuurman bình chọn
28/05/2009 ambtenaar [nl] phát âm ambtenaar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2009 baanveger [nl] phát âm baanveger bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ Scoub


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.015 (76 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 965

Bình chọn: 95 bình chọn

Số lần xem trang: 68.461


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 255

Vị thứ theo phát âm: 145