Những từ đã phát âm của Scoub trong Forvo Trang 9.

Thành viên: Scoub Đăng ký phát âm của Scoub

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2009 wilgeroosje [nl] phát âm wilgeroosje 0 bình chọn
27/05/2009 Antje [nl] phát âm Antje 0 bình chọn
27/05/2009 bosrank [nl] phát âm bosrank 0 bình chọn
27/05/2009 holwortel [nl] phát âm holwortel 0 bình chọn
27/05/2009 guldenroede [nl] phát âm guldenroede 0 bình chọn
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] phát âm adelaarsvaren 0 bình chọn
27/05/2009 vlier [nl] phát âm vlier 0 bình chọn
27/05/2009 dalkruid [nl] phát âm dalkruid 0 bình chọn
27/05/2009 leverbloempje [nl] phát âm leverbloempje 0 bình chọn
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] phát âm stinkend nieskruid 0 bình chọn
27/05/2009 pinksterbloem [nl] phát âm pinksterbloem 0 bình chọn
27/05/2009 bosaardbei [nl] phát âm bosaardbei 0 bình chọn
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] phát âm wollige sneeuwbal 0 bình chọn
27/05/2009 gewone bosbes [nl] phát âm gewone bosbes 0 bình chọn
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] phát âm lieve-vrouwe-bedstro 0 bình chọn
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] phát âm duizenguldenkruid 0 bình chọn
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] phát âm koekoeksbloem 0 bình chọn
27/05/2009 liggend walstro [nl] phát âm liggend walstro 0 bình chọn
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] phát âm gewone sleutelbloem 0 bình chọn
27/05/2009 echt walstro [nl] phát âm echt walstro 0 bình chọn
27/05/2009 speenkruid [nl] phát âm speenkruid 0 bình chọn
27/05/2009 gelderse roos [nl] phát âm gelderse roos 0 bình chọn
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] phát âm lelietje-van-dalen 0 bình chọn
27/05/2009 hazelaar [nl] phát âm hazelaar 0 bình chọn
27/05/2009 lijsterbes [nl] phát âm lijsterbes 0 bình chọn
27/05/2009 heksenkruid [nl] phát âm heksenkruid 0 bình chọn
27/05/2009 rode klaver [nl] phát âm rode klaver 0 bình chọn
27/05/2009 brem [nl] phát âm brem 0 bình chọn
27/05/2009 Erica [nl] phát âm Erica 1 bình chọn
27/05/2009 margriet [nl] phát âm margriet 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ Scoub


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.010 (99 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 964

Bình chọn: 121 bình chọn

Số lần xem trang: 100.059


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 303

Vị thứ theo phát âm: 177