Những từ đã phát âm của Scoub trong Forvo Trang 9.

Thành viên: Scoub Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Scoub

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2009 prostituee [nl] phát âm prostituee bình chọn
27/05/2009 wilgeroosje [nl] phát âm wilgeroosje bình chọn
27/05/2009 Antje [nl] phát âm Antje bình chọn
27/05/2009 bosrank [nl] phát âm bosrank bình chọn
27/05/2009 holwortel [nl] phát âm holwortel bình chọn
27/05/2009 guldenroede [nl] phát âm guldenroede bình chọn
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] phát âm adelaarsvaren bình chọn
27/05/2009 vlier [nl] phát âm vlier bình chọn
27/05/2009 dalkruid [nl] phát âm dalkruid bình chọn
27/05/2009 leverbloempje [nl] phát âm leverbloempje bình chọn
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] phát âm stinkend nieskruid bình chọn
27/05/2009 pinksterbloem [nl] phát âm pinksterbloem bình chọn
27/05/2009 bosaardbei [nl] phát âm bosaardbei bình chọn
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] phát âm wollige sneeuwbal bình chọn
27/05/2009 gewone bosbes [nl] phát âm gewone bosbes bình chọn
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] phát âm lieve-vrouwe-bedstro bình chọn
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] phát âm duizenguldenkruid bình chọn
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] phát âm koekoeksbloem bình chọn
27/05/2009 liggend walstro [nl] phát âm liggend walstro bình chọn
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] phát âm gewone sleutelbloem bình chọn
27/05/2009 echt walstro [nl] phát âm echt walstro bình chọn
27/05/2009 speenkruid [nl] phát âm speenkruid bình chọn
27/05/2009 gelderse roos [nl] phát âm gelderse roos bình chọn
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] phát âm lelietje-van-dalen bình chọn
27/05/2009 hazelaar [nl] phát âm hazelaar bình chọn
27/05/2009 lijsterbes [nl] phát âm lijsterbes bình chọn
27/05/2009 heksenkruid [nl] phát âm heksenkruid bình chọn
27/05/2009 rode klaver [nl] phát âm rode klaver bình chọn
27/05/2009 brem [nl] phát âm brem bình chọn
27/05/2009 Erica [nl] phát âm Erica 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ Scoub


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.015 (76 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 965

Bình chọn: 95 bình chọn

Số lần xem trang: 68.085


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 255

Vị thứ theo phát âm: 145