Thành viên: StratMan

Đăng ký phát âm của StratMan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/12/2010 гоготание [ru] phát âm гоготание 0 bình chọn
03/12/2010 hello [en] phát âm hello -1 bình chọn
03/12/2010 freedom [en] phát âm freedom 1 bình chọn
03/12/2010 дурак [ru] phát âm дурак 3 bình chọn
03/12/2010 monkey [en] phát âm monkey 0 bình chọn
03/12/2010 Пелагия Серебряникова [ru] phát âm Пелагия Серебряникова 0 bình chọn
03/12/2010 привет [ru] phát âm привет -3 bình chọn