Những từ đã phát âm của TClarisse trong Forvo

Thành viên: TClarisse Đăng ký phát âm của TClarisse

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2009 fieuzal [fr] phát âm fieuzal bình chọn
29/06/2009 Blankiet [fr] phát âm Blankiet bình chọn
29/06/2009 cula ila [fr] phát âm cula ila bình chọn
29/06/2009 rêves [fr] phát âm rêves bình chọn
29/06/2009 canadienne [fr] phát âm canadienne bình chọn
29/06/2009 je dois partir [fr] phát âm je dois partir bình chọn
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] phát âm Fustel de Coulanges bình chọn
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] phát âm Roger Garaudy bình chọn
29/06/2009 Guy Debord [fr] phát âm Guy Debord bình chọn
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] phát âm Marcel Schwob bình chọn
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] phát âm Alphonse Daudet bình chọn
29/06/2009 Athalie [fr] phát âm Athalie bình chọn
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] phát âm Manon Lescaut bình chọn
29/06/2009 Gillardeau [fr] phát âm Gillardeau bình chọn
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] phát âm Ambroise Vollard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2009 Marc Bloch [fr] phát âm Marc Bloch bình chọn
29/06/2009 François Châtelet [fr] phát âm François Châtelet bình chọn
29/06/2009 George Steiner [fr] phát âm George Steiner bình chọn
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] phát âm Claude-Louis Navier bình chọn
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] phát âm Angele Dubeau bình chọn
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] phát âm les pagodes de cos bình chọn
26/06/2009 peureux [fr] phát âm peureux bình chọn
26/06/2009 clos fourtet [fr] phát âm clos fourtet bình chọn
26/06/2009 ambitieux [fr] phát âm ambitieux bình chọn
26/06/2009 nous allons [fr] phát âm nous allons 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 ambitieuse [fr] phát âm ambitieuse bình chọn
26/06/2009 courageuse [fr] phát âm courageuse bình chọn
26/06/2009 peureuse [fr] phát âm peureuse bình chọn
26/06/2009 furieux [fr] phát âm furieux bình chọn
26/06/2009 furieuse [fr] phát âm furieuse bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ TClarisse


Thống kê thành viên

Phát âm: 177 (17 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 95

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 19.512


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.158

Vị thứ theo phát âm: 1.294