Các phát âm ưa thích của Takuboku

Thành viên: Takuboku Đăng ký phát âm của Takuboku

Xem thông tin và từ của thành viên.

Từ Nghe Thông tin
石川 啄木 [ja] phát âm 石川 啄木 Của akitomo
Юра [ru] phát âm Юра Của Taniusha

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ukraina

Liên hệ Takuboku


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.325 (794 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7.477

Bình chọn: 851 bình chọn

Số lần xem trang: 141.879


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 65

Vị thứ theo phát âm: 80