Những từ đã phát âm của Tatar trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Tatar Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Tatar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2011 айырылув [nog] phát âm айырылув bình chọn
13/07/2011 ак бетли [nog] phát âm ак бетли bình chọn
13/07/2011 аксам [nog] phát âm аксам bình chọn
13/07/2011 акам [nog] phát âm акам bình chọn
13/07/2011 актарылув [nog] phát âm актарылув bình chọn
13/07/2011 акша салув [nog] phát âm акша салув bình chọn
13/07/2011 Актуяк [nog] phát âm Актуяк bình chọn
13/07/2011 аударылу [tt] phát âm аударылу bình chọn
12/07/2011 си [tt] phát âm си bình chọn
12/07/2011 Амет [nog] phát âm Амет bình chọn
12/07/2011 аман да [nog] phát âm аман да bình chọn
12/07/2011 аллахый! [nog] phát âm аллахый! bình chọn
12/07/2011 Алимурза [nog] phát âm Алимурза bình chọn
12/07/2011 арам зат! [nog] phát âm арам зат! bình chọn
12/07/2011 артув [nog] phát âm артув bình chọn
12/07/2011 ана якка [nog] phát âm ана якка bình chọn
12/07/2011 анда [nog] phát âm анда bình chọn
12/07/2011 анынъ [nog] phát âm анынъ bình chọn
11/07/2011 асраучы [tt] phát âm асраучы bình chọn
11/07/2011 алдындагы [nog] phát âm алдындагы bình chọn
11/07/2011 аллага шуькир [nog] phát âm аллага шуькир bình chọn
11/07/2011 алдырув [nog] phát âm алдырув bình chọn
11/07/2011 алкан [nog] phát âm алкан bình chọn
11/07/2011 алдынгы [nog] phát âm алдынгы bình chọn
11/07/2011 алдында [nog] phát âm алдында bình chọn
11/07/2011 анасыз [nog] phát âm анасыз bình chọn
11/07/2011 анай [nog] phát âm анай bình chọn
11/07/2011 ана [nog] phát âm ана bình chọn
11/07/2011 ана тил [nog] phát âm ана тил bình chọn
11/07/2011 амал [nog] phát âm амал bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ Tatar


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.002 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.000

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 87.011


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 92

Vị thứ theo phát âm: 65