Thành viên:

Tatar

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Tatar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2011 айырылув [nog] phát âm айырылув 0 bình chọn
13/07/2011 ак бетли [nog] phát âm ак бетли 0 bình chọn
13/07/2011 аксам [nog] phát âm аксам 0 bình chọn
13/07/2011 акам [nog] phát âm акам 0 bình chọn
13/07/2011 актарылув [nog] phát âm актарылув 0 bình chọn
13/07/2011 акша салув [nog] phát âm акша салув 0 bình chọn
13/07/2011 Актуяк [nog] phát âm Актуяк 0 bình chọn
13/07/2011 аударылу [tt] phát âm аударылу 0 bình chọn
12/07/2011 си [tt] phát âm си 0 bình chọn
12/07/2011 Амет [nog] phát âm Амет 0 bình chọn
12/07/2011 аман да [nog] phát âm аман да 0 bình chọn
12/07/2011 аллахый! [nog] phát âm аллахый! 0 bình chọn
12/07/2011 Алимурза [nog] phát âm Алимурза 0 bình chọn
12/07/2011 арам зат! [nog] phát âm арам зат! 0 bình chọn
12/07/2011 артув [nog] phát âm артув 0 bình chọn
12/07/2011 ана якка [nog] phát âm ана якка 0 bình chọn
12/07/2011 Анда [nog] phát âm Анда 0 bình chọn
12/07/2011 анынъ [nog] phát âm анынъ 0 bình chọn
11/07/2011 асраучы [tt] phát âm асраучы 0 bình chọn
11/07/2011 алдындагы [nog] phát âm алдындагы 0 bình chọn
11/07/2011 аллага шуькир [nog] phát âm аллага шуькир 0 bình chọn
11/07/2011 алдырув [nog] phát âm алдырув 0 bình chọn
11/07/2011 алкан [nog] phát âm алкан 0 bình chọn
11/07/2011 алдынгы [nog] phát âm алдынгы 0 bình chọn
11/07/2011 алдында [nog] phát âm алдында 0 bình chọn
11/07/2011 анасыз [nog] phát âm анасыз 0 bình chọn
11/07/2011 анай [nog] phát âm анай 0 bình chọn
11/07/2011 ана [nog] phát âm ана 0 bình chọn
11/07/2011 ана тил [nog] phát âm ана тил 0 bình chọn
11/07/2011 амал [nog] phát âm амал 0 bình chọn