Những từ đã phát âm của TeKToNiiK trong Forvo

Thành viên: TeKToNiiK Đăng ký phát âm của TeKToNiiK

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2010 soliloquy [en] phát âm soliloquy -1 bình chọn
10/08/2010 Wildstrand [en] phát âm Wildstrand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Natlands [en] phát âm Natlands bình chọn
10/08/2010 Averham [en] phát âm Averham bình chọn
10/08/2010 Nath [en] phát âm Nath bình chọn
10/08/2010 Mary Creagh [en] phát âm Mary Creagh bình chọn
10/08/2010 Pete Solley [en] phát âm Pete Solley bình chọn
10/08/2010 rylston road [en] phát âm rylston road bình chọn
10/08/2010 melanogaster [en] phát âm melanogaster 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Widdowson [en] phát âm Widdowson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 James LaBrie [en] phát âm James LaBrie bình chọn
10/08/2010 Jordan Rudess [en] phát âm Jordan Rudess bình chọn
10/08/2010 oovoo [en] phát âm oovoo bình chọn
10/08/2010 Melchizedek [en] phát âm Melchizedek bình chọn
10/08/2010 Altair 8800 [en] phát âm Altair 8800 bình chọn
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] phát âm disestablishmentarianism 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] phát âm Kentucky Fried Chicken 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 McDonalds [en] phát âm McDonalds 1 bình chọn
10/08/2010 orunui [mi] phát âm orunui bình chọn
10/08/2010 Onehunga [mi] phát âm Onehunga bình chọn
10/08/2010 feasibility [en] phát âm feasibility bình chọn
10/08/2010 Maori [en] phát âm Maori 1 bình chọn
10/08/2010 Maori [mi] phát âm Maori bình chọn
10/08/2010 Manukau [mi] phát âm Manukau bình chọn
10/08/2010 Otahuhu [mi] phát âm Otahuhu bình chọn
10/08/2010 Waikato [mi] phát âm Waikato bình chọn
10/08/2010 kia ora [mi] phát âm kia ora 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Aotearoa [mi] phát âm Aotearoa bình chọn
10/08/2010 Whakatane [mi] phát âm Whakatane bình chọn
10/08/2010 Mooloolaba [en] phát âm Mooloolaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I am from New Zealand, if you want to hear any words pronounced in my accent just message me and I will add them :)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: New Zealand

Liên hệ TeKToNiiK


Thống kê thành viên

Phát âm: 55 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 12.391


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.184

Vị thứ theo phát âm: 3.419