Những từ đã phát âm của TeKToNiiK trong Forvo

Thành viên: TeKToNiiK Đăng ký phát âm của TeKToNiiK

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2010 soliloquy [en] phát âm soliloquy 0 bình chọn
10/08/2010 Wildstrand [en] phát âm Wildstrand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Natlands [en] phát âm Natlands 0 bình chọn
10/08/2010 Averham [en] phát âm Averham 0 bình chọn
10/08/2010 Nath [en] phát âm Nath 0 bình chọn
10/08/2010 Mary Creagh [en] phát âm Mary Creagh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Pete Solley [en] phát âm Pete Solley 0 bình chọn
10/08/2010 rylston road [en] phát âm rylston road 0 bình chọn
10/08/2010 melanogaster [en] phát âm melanogaster 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Widdowson [en] phát âm Widdowson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 James LaBrie [en] phát âm James LaBrie 0 bình chọn
10/08/2010 Jordan Rudess [en] phát âm Jordan Rudess 0 bình chọn
10/08/2010 oovoo [en] phát âm oovoo 0 bình chọn
10/08/2010 Melchizedek [en] phát âm Melchizedek 0 bình chọn
10/08/2010 Altair 8800 [en] phát âm Altair 8800 0 bình chọn
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] phát âm disestablishmentarianism 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] phát âm Kentucky Fried Chicken 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 McDonalds [en] phát âm McDonalds 2 bình chọn
10/08/2010 orunui [mi] phát âm orunui 0 bình chọn
10/08/2010 Onehunga [mi] phát âm Onehunga 0 bình chọn
10/08/2010 feasibility [en] phát âm feasibility 0 bình chọn
10/08/2010 Maori [en] phát âm Maori 2 bình chọn
10/08/2010 Manukau [mi] phát âm Manukau 0 bình chọn
10/08/2010 Otahuhu [mi] phát âm Otahuhu 0 bình chọn
10/08/2010 Waikato [mi] phát âm Waikato 0 bình chọn
10/08/2010 kia ora [mi] phát âm kia ora 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Aotearoa [mi] phát âm Aotearoa 0 bình chọn
10/08/2010 Whakatane [mi] phát âm Whakatane 1 bình chọn
10/08/2010 Mooloolaba [en] phát âm Mooloolaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 wretched [en] phát âm wretched 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I am from New Zealand, if you want to hear any words pronounced in my accent just message me and I will add them :)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: New Zealand

Liên hệ TeKToNiiK


Thống kê thành viên

Phát âm: 52 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 19 bình chọn

Số lần xem trang: 18.191


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.371

Vị thứ theo phát âm: 4.417