Những từ đã phát âm của Telperien trong Forvo

Thành viên: Telperien Đăng ký phát âm của Telperien

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2013 rafini [eo] phát âm rafini 0 bình chọn
02/09/2013 radiofotografio [eo] phát âm radiofotografio 0 bình chọn
02/09/2013 ŝuti [eo] phát âm ŝuti 0 bình chọn
02/09/2013 q [eo] phát âm q 0 bình chọn
02/09/2013 i [eo] phát âm i 0 bình chọn
02/09/2013 ĥ [eo] phát âm ĥ 0 bình chọn
02/09/2013 ĝ [eo] phát âm ĝ 0 bình chọn
02/09/2013 r [eo] phát âm r 0 bình chọn
02/09/2013 1984 [eo] phát âm 1984 0 bình chọn
02/09/2013 jahurto [eo] phát âm jahurto 0 bình chọn
02/09/2013 depressiva [pt] phát âm depressiva 0 bình chọn
02/09/2013 zangar-se [pt] phát âm zangar-se 0 bình chọn
02/09/2013 assoalhada [pt] phát âm assoalhada 0 bình chọn
02/09/2013 bonfama [eo] phát âm bonfama 0 bình chọn
02/09/2013 ekstrema [eo] phát âm ekstrema 0 bình chọn
02/09/2013 jogurto [eo] phát âm jogurto 0 bình chọn
02/09/2013 jokero [eo] phát âm jokero 0 bình chọn
02/09/2013 hejtilo [eo] phát âm hejtilo 0 bình chọn
02/09/2013 hektolitro [eo] phát âm hektolitro 0 bình chọn
02/09/2013 hektometro [eo] phát âm hektometro 0 bình chọn
02/09/2013 helblua [eo] phát âm helblua 0 bình chọn
02/09/2013 hejmveo [eo] phát âm hejmveo 0 bình chọn
02/09/2013 infanterio [eo] phát âm infanterio 0 bình chọn
02/09/2013 forbruli [eo] phát âm forbruli 0 bình chọn
02/09/2013 engluti [eo] phát âm engluti 0 bình chọn
02/09/2013 kritiko [eo] phát âm kritiko 0 bình chọn
02/09/2013 helpantino [eo] phát âm helpantino 0 bình chọn
02/09/2013 helpanto [eo] phát âm helpanto 0 bình chọn
02/09/2013 helpema [eo] phát âm helpema 0 bình chọn
02/09/2013 influo [eo] phát âm influo 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Como gosto de idiomas, ajudo aos outros a aprenderem também. É por isso que me inscrevi no Forvo.com. :)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ Telperien


Thống kê thành viên

Phát âm: 393 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 345

Bình chọn: 14 bình chọn

Số lần xem trang: 40.226


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 588

Vị thứ theo phát âm: 773