Những từ đã phát âm của Telperien trong Forvo

Thành viên: Telperien Đăng ký phát âm của Telperien

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2013 rafini [eo] phát âm rafini bình chọn
02/09/2013 radiofotografio [eo] phát âm radiofotografio bình chọn
02/09/2013 ŝuti [eo] phát âm ŝuti bình chọn
02/09/2013 q [eo] phát âm q bình chọn
02/09/2013 i [eo] phát âm i bình chọn
02/09/2013 ĥ [eo] phát âm ĥ bình chọn
02/09/2013 ĝ [eo] phát âm ĝ bình chọn
02/09/2013 r [eo] phát âm r bình chọn
02/09/2013 1984 [eo] phát âm 1984 bình chọn
02/09/2013 jahurto [eo] phát âm jahurto bình chọn
02/09/2013 depressiva [pt] phát âm depressiva bình chọn
02/09/2013 zangar-se [pt] phát âm zangar-se bình chọn
02/09/2013 assoalhada [pt] phát âm assoalhada bình chọn
02/09/2013 bonfama [eo] phát âm bonfama bình chọn
02/09/2013 ekstrema [eo] phát âm ekstrema bình chọn
02/09/2013 jogurto [eo] phát âm jogurto bình chọn
02/09/2013 jokero [eo] phát âm jokero bình chọn
02/09/2013 hejtilo [eo] phát âm hejtilo bình chọn
02/09/2013 hektolitro [eo] phát âm hektolitro bình chọn
02/09/2013 hektometro [eo] phát âm hektometro bình chọn
02/09/2013 helblua [eo] phát âm helblua bình chọn
02/09/2013 hejmveo [eo] phát âm hejmveo bình chọn
02/09/2013 infanterio [eo] phát âm infanterio bình chọn
02/09/2013 forbruli [eo] phát âm forbruli bình chọn
02/09/2013 engluti [eo] phát âm engluti bình chọn
02/09/2013 kritiko [eo] phát âm kritiko bình chọn
02/09/2013 helpantino [eo] phát âm helpantino bình chọn
02/09/2013 helpanto [eo] phát âm helpanto bình chọn
02/09/2013 helpema [eo] phát âm helpema bình chọn
02/09/2013 influo [eo] phát âm influo bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Como gosto de idiomas, ajudo aos outros a aprenderem também. É por isso que me inscrevi no Forvo.com. :)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ Telperien


Thống kê thành viên

Phát âm: 394 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 345

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 28.362


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 476

Vị thứ theo phát âm: 627