Những từ đã phát âm của Tesla trong Forvo

Thành viên: Tesla Đăng ký phát âm của Tesla

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 fotografía [it] phát âm fotografía 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Tesla


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.731


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 39.366