Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2016 Trumpf [de] phát âm Trumpf 0 bình chọn
03/03/2016 Drumpf [de] phát âm Drumpf 0 bình chọn
03/03/2016 Handelsfähigkeit [de] phát âm Handelsfähigkeit 0 bình chọn
03/03/2016 merkeln [de] phát âm merkeln 0 bình chọn
03/03/2016 rumprockeln [de] phát âm rumprockeln 0 bình chọn
03/03/2016 prockeln [de] phát âm prockeln 0 bình chọn
03/03/2016 Hans Muff [de] phát âm Hans Muff 0 bình chọn
03/03/2016 Anna Lucia Richter [de] phát âm Anna Lucia Richter 0 bình chọn
03/03/2016 Oldie [de] phát âm Oldie 0 bình chọn
03/03/2016 Regiolekt [de] phát âm Regiolekt 0 bình chọn
23/02/2016 eklatant [de] phát âm eklatant 0 bình chọn
23/02/2016 bündig [de] phát âm bündig 0 bình chọn
23/02/2016 fernbleiben [de] phát âm fernbleiben 0 bình chọn
23/02/2016 Lindenholz [de] phát âm Lindenholz 0 bình chọn
23/02/2016 Potsdam [de] phát âm Potsdam 0 bình chọn
23/02/2016 Kaunas [de] phát âm Kaunas 0 bình chọn
23/02/2016 Anruf [de] phát âm Anruf 0 bình chọn
23/02/2016 mecklenburg-vorpommerisch [de] phát âm mecklenburg-vorpommerisch 0 bình chọn
23/02/2016 moos [de] phát âm moos 0 bình chọn
23/02/2016 Unterlassung [de] phát âm Unterlassung 0 bình chọn
23/02/2016 sache [de] phát âm sache 0 bình chọn
23/02/2016 Weihnachten [de] phát âm Weihnachten 0 bình chọn
23/02/2016 Notfall [de] phát âm Notfall 0 bình chọn
23/02/2016 Gewicht [de] phát âm Gewicht 0 bình chọn
23/02/2016 Pickelsausen [de] phát âm Pickelsausen 1 bình chọn
23/02/2016 Irrtum [de] phát âm Irrtum 0 bình chọn
23/02/2016 Kupfer [de] phát âm Kupfer 0 bình chọn
23/02/2016 quinoa [de] phát âm quinoa 0 bình chọn
23/02/2016 Magdeburg [de] phát âm Magdeburg 0 bình chọn
23/02/2016 Deutsch [de] phát âm Deutsch 0 bình chọn