Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/10/2016 caparol [de] phát âm caparol 0 bình chọn
22/10/2016 Farbtopf [de] phát âm Farbtopf 0 bình chọn
22/10/2016 Beenker [de] phát âm Beenker 0 bình chọn
22/10/2016 unehrlich [de] phát âm unehrlich 0 bình chọn
22/10/2016 vielleicht [de] phát âm vielleicht 0 bình chọn
22/10/2016 luxuriös [de] phát âm luxuriös 0 bình chọn
18/10/2016 ratzekahl [de] phát âm ratzekahl 0 bình chọn
18/10/2016 Schlot [de] phát âm Schlot 0 bình chọn
18/10/2016 Fernglas [de] phát âm Fernglas 0 bình chọn
18/10/2016 Widmer [de] phát âm Widmer 0 bình chọn
18/10/2016 Kröning [de] phát âm Kröning 0 bình chọn
18/10/2016 Woge [de] phát âm Woge 0 bình chọn
18/10/2016 Alexander Hack [de] phát âm Alexander Hack 0 bình chọn
18/10/2016 Galimathias [de] phát âm Galimathias 0 bình chọn
18/10/2016 Elias Kachunga [de] phát âm Elias Kachunga 0 bình chọn
18/10/2016 Spruth [de] phát âm Spruth 0 bình chọn
18/10/2016 Magers [de] phát âm Magers 0 bình chọn
18/10/2016 Landshamer [de] phát âm Landshamer 0 bình chọn
18/10/2016 Kaminsims [de] phát âm Kaminsims 0 bình chọn
18/10/2016 Großmarkthalle [de] phát âm Großmarkthalle 0 bình chọn
18/10/2016 Rolf Feltscher [de] phát âm Rolf Feltscher 0 bình chọn
18/10/2016 Direktverkauf [de] phát âm Direktverkauf 0 bình chọn
18/10/2016 hofdame [de] phát âm hofdame 0 bình chọn
18/10/2016 Hofschaffner [de] phát âm Hofschaffner 0 bình chọn
18/10/2016 Malmö [de] phát âm Malmö 0 bình chọn
17/10/2016 Loslassschmerz [de] phát âm Loslassschmerz 0 bình chọn
17/10/2016 Arzneimittelgruppe [de] phát âm Arzneimittelgruppe 0 bình chọn
17/10/2016 Landesarchiv [de] phát âm Landesarchiv 0 bình chọn
17/10/2016 Erzdiözese [de] phát âm Erzdiözese 0 bình chọn
17/10/2016 Staatsarchiv [de] phát âm Staatsarchiv 0 bình chọn