Những từ đã phát âm của Timwi trong Forvo

Thành viên: Timwi Đăng ký phát âm của Timwi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/05/2011 Mittelrheinbrücke [de] phát âm Mittelrheinbrücke 0 bình chọn
11/10/2009 Zeche Zollverein [de] phát âm Zeche Zollverein 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2009 Pachycephalosaurus [de] phát âm Pachycephalosaurus 0 bình chọn
06/09/2009 foresto [eo] phát âm foresto 0 bình chọn
19/04/2009 Brotmaschine [de] phát âm Brotmaschine 0 bình chọn
05/02/2009 neunhundertneunundneunzigtausendundneun [de] phát âm neunhundertneunundneunzigtausendundneun 1 bình chọn
30/01/2009 Vorstandsvorsitzende [de] phát âm Vorstandsvorsitzende 0 bình chọn
30/01/2009 Alleinerziehende [de] phát âm Alleinerziehende 0 bình chọn
30/01/2009 Verzeihung [de] phát âm Verzeihung 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2009 Prophezeiung [de] phát âm Prophezeiung 0 bình chọn
30/01/2009 Rätsel [de] phát âm Rätsel 0 bình chọn
30/01/2009 kunterbunt [de] phát âm kunterbunt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 Fröhlich [de] phát âm Fröhlich 1 bình chọn
29/01/2009 Knoten [de] phát âm Knoten 0 bình chọn
29/01/2009 bestritten [de] phát âm bestritten 0 bình chọn
29/01/2009 gefährlichen [de] phát âm gefährlichen 0 bình chọn
29/01/2009 erkannte [de] phát âm erkannte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 bewahrt [de] phát âm bewahrt 0 bình chọn
29/01/2009 Ertrag [de] phát âm Ertrag 0 bình chọn
29/01/2009 Mehrwertsteuer [de] phát âm Mehrwertsteuer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 Kapazitäten [de] phát âm Kapazitäten 0 bình chọn
29/01/2009 Kapazität [de] phát âm Kapazität 0 bình chọn
29/01/2009 Überwachung [de] phát âm Überwachung 0 bình chọn
29/01/2009 ergänzen [de] phát âm ergänzen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 Erscheinung [de] phát âm Erscheinung 0 bình chọn
29/01/2009 abgestimmt [de] phát âm abgestimmt 0 bình chọn
29/01/2009 verlief [de] phát âm verlief 0 bình chọn
29/01/2009 stören [de] phát âm stören 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 Verurteilung [de] phát âm Verurteilung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2009 angesiedelt [de] phát âm angesiedelt 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức


Thống kê thành viên

Phát âm: 450 (54 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 184

Bình chọn: 61 bình chọn

Số lần xem trang: 37.641


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 848

Vị thứ theo phát âm: 648