Những từ đã phát âm của Tori01 trong Forvo

Thành viên: Tori01 Đăng ký phát âm của Tori01

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/03/2010 Victoria Station [en] phát âm Victoria Station 0 bình chọn
22/03/2010 Hermione [en] phát âm Hermione 0 bình chọn
22/03/2010 off-beat [en] phát âm off-beat 1 bình chọn
22/03/2010 iPod [en] phát âm iPod 0 bình chọn
22/03/2010 fundamental [en] phát âm fundamental 0 bình chọn
22/03/2010 Charlotte [en] phát âm Charlotte -1 bình chọn
22/03/2010 Victoria [en] phát âm Victoria 0 bình chọn
22/03/2010 Huddersfield [en] phát âm Huddersfield 0 bình chọn
22/03/2010 Leeds (city) [en] phát âm Leeds (city) 0 bình chọn
22/03/2010 environment [en] phát âm environment 3 bình chọn
22/03/2010 distaff [en] phát âm distaff 0 bình chọn
22/03/2010 percents [en] phát âm percents 0 bình chọn
22/03/2010 philistines [en] phát âm philistines 0 bình chọn
22/03/2010 Sweden [en] phát âm Sweden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/03/2010 sepsis [en] phát âm sepsis 0 bình chọn
22/03/2010 John [en] phát âm John 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Tori01


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 7.882


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 10.319