Những từ đã phát âm của Valdeir1translator trong Forvo

Thành viên: Valdeir1translator Đăng ký phát âm của Valdeir1translator

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 muito [pt] phát âm muito 0 bình chọn
06/10/2012 também [pt] phát âm também 0 bình chọn
06/10/2012 tia [pt] phát âm tia 0 bình chọn
06/10/2012 estrella [es] phát âm estrella 0 bình chọn
06/10/2012 valdeir [pt] phát âm valdeir 0 bình chọn
06/10/2012 mas [pt] phát âm mas -1 bình chọn
06/10/2012 mortadela [pt] phát âm mortadela 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ Valdeir1translator


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 5.158


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 47.359

Vị thứ theo phát âm: 17.028