Những từ đã phát âm của Valkiria trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Valkiria Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2010 cuestiones [es] phát âm cuestiones 0 bình chọn
24/10/2010 burlas [es] phát âm burlas 0 bình chọn
24/10/2010 bulliciosas [es] phát âm bulliciosas 0 bình chọn
24/10/2010 desahogando [es] phát âm desahogando 0 bình chọn
24/10/2010 persuasión [es] phát âm persuasión 0 bình chọn
24/10/2010 chismes [es] phát âm chismes 0 bình chọn
24/10/2010 chistosos [es] phát âm chistosos 0 bình chọn
21/04/2010 hable [es] phát âm hable 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/04/2010 actué [es] phát âm actué 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/04/2010 extrañaron [es] phát âm extrañaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 nuez moscada [es] phát âm nuez moscada 0 bình chọn
02/10/2009 llegarás [es] phát âm llegarás 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 frutos rojos [es] phát âm frutos rojos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 oir [es] phát âm oir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 suaves [es] phát âm suaves 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 madurez [es] phát âm madurez 0 bình chọn
02/10/2009 ponerse de pie [es] phát âm ponerse de pie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 tengo prisa [es] phát âm tengo prisa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 lidiar [es] phát âm lidiar 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 desfilan [es] phát âm desfilan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 inflados [es] phát âm inflados 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 maniobrantes [es] phát âm maniobrantes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 golpes [es] phát âm golpes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 vino tinto [es] phát âm vino tinto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 esencia [es] phát âm esencia 0 bình chọn
02/10/2009 normas [es] phát âm normas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 duros [es] phát âm duros 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 defectos [es] phát âm defectos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 rojos [es] phát âm rojos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 vinos [es] phát âm vinos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ Valkiria


Thống kê thành viên

Phát âm: 151 (49 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 51 bình chọn

Số lần xem trang: 22.577


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.061

Vị thứ theo phát âm: 1.776