Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2009 defienda [es] phát âm defienda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 triunfos [es] phát âm triunfos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 incienso [es] phát âm incienso 0 bình chọn
02/10/2009 responsabilidades [es] phát âm responsabilidades 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 resina [es] phát âm resina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 alcanfor [es] phát âm alcanfor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 balsámico [es] phát âm balsámico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 floral [es] phát âm floral 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 armonioso [es] phát âm armonioso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 astringencia [es] phát âm astringencia 0 bình chọn
02/10/2009 débiles [es] phát âm débiles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 Mariano Higes [es] phát âm Mariano Higes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 Irizar [es] phát âm Irizar 0 bình chọn
29/09/2009 hortícolas [es] phát âm hortícolas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 picor [es] phát âm picor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 estelares [es] phát âm estelares 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 bayas [es] phát âm bayas 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 estudian [es] phát âm estudian 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 intensivas [es] phát âm intensivas 0 bình chọn
29/09/2009 vistosas [es] phát âm vistosas 0 bình chọn
29/09/2009 astrónomos [es] phát âm astrónomos 0 bình chọn
27/07/2009 atabasco [es] phát âm atabasco 0 bình chọn
27/07/2009 asamés [es] phát âm asamés 0 bình chọn
27/07/2009 bopurí [es] phát âm bopurí 0 bình chọn
27/07/2009 aramaico [es] phát âm aramaico 0 bình chọn
27/07/2009 pipiolo [es] phát âm pipiolo 0 bình chọn
27/07/2009 anatolias [es] phát âm anatolias 0 bình chọn
27/07/2009 neófito [es] phát âm neófito 0 bình chọn
27/07/2009 konkaní [es] phát âm konkaní 0 bình chọn
27/07/2009 bengalí [es] phát âm bengalí 0 bình chọn