Những từ đã phát âm của Valkiria trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Valkiria Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2009 maratí [es] phát âm maratí 0 bình chọn
27/07/2009 mesapio [es] phát âm mesapio 0 bình chọn
27/07/2009 kurdo [es] phát âm kurdo 0 bình chọn
27/07/2009 groenlandés [es] phát âm groenlandés 0 bình chọn
27/07/2009 indoeuropea [es] phát âm indoeuropea 0 bình chọn
27/07/2009 camboyano [es] phát âm camboyano 0 bình chọn
27/07/2009 cantonés [es] phát âm cantonés 0 bình chọn
27/07/2009 germánicas [es] phát âm germánicas 0 bình chọn
27/07/2009 mandarín [es] phát âm mandarín 0 bình chọn
27/07/2009 nepalés [es] phát âm nepalés 0 bình chọn
27/07/2009 avéstico [es] phát âm avéstico 0 bình chọn
27/07/2009 lituano [es] phát âm lituano 0 bình chọn
27/07/2009 Armenio [es] phát âm Armenio 0 bình chọn
27/07/2009 arameo [es] phát âm arameo 0 bình chọn
27/07/2009 Filipinas [es] phát âm Filipinas 0 bình chọn
07/07/2009 compay [es] phát âm compay 0 bình chọn
07/07/2009 Tepache [es] phát âm Tepache 0 bình chọn
07/07/2009 rebozo [es] phát âm rebozo -1 bình chọn
04/07/2009 armar [es] phát âm armar -1 bình chọn
04/07/2009 incitar [es] phát âm incitar 0 bình chọn
04/07/2009 orador [es] phát âm orador 0 bình chọn
02/07/2009 timorato [es] phát âm timorato 0 bình chọn
02/07/2009 Cupido [es] phát âm Cupido 0 bình chọn
02/07/2009 impostor [es] phát âm impostor 0 bình chọn
02/07/2009 autócrata [es] phát âm autócrata 0 bình chọn
02/07/2009 jurista [es] phát âm jurista 0 bình chọn
02/07/2009 odioso [es] phát âm odioso -1 bình chọn
02/07/2009 arisco [es] phát âm arisco 0 bình chọn
02/07/2009 anexo [es] phát âm anexo 0 bình chọn
02/07/2009 trinchar [es] phát âm trinchar 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ Valkiria


Thống kê thành viên

Phát âm: 151 (49 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 51 bình chọn

Số lần xem trang: 22.531


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.057

Vị thứ theo phát âm: 1.774