Những từ đã phát âm của Valkiria trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Valkiria Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2009 maratí [es] phát âm maratí bình chọn
27/07/2009 mesapio [es] phát âm mesapio bình chọn
27/07/2009 kurdo [es] phát âm kurdo bình chọn
27/07/2009 groenlandés [es] phát âm groenlandés bình chọn
27/07/2009 indoeuropea [es] phát âm indoeuropea bình chọn
27/07/2009 camboyano [es] phát âm camboyano bình chọn
27/07/2009 cantonés [es] phát âm cantonés bình chọn
27/07/2009 germánicas [es] phát âm germánicas bình chọn
27/07/2009 mandarín [es] phát âm mandarín bình chọn
27/07/2009 nepalés [es] phát âm nepalés bình chọn
27/07/2009 avéstico [es] phát âm avéstico bình chọn
27/07/2009 lituano [es] phát âm lituano bình chọn
27/07/2009 Armenio [es] phát âm Armenio bình chọn
27/07/2009 arameo [es] phát âm arameo bình chọn
27/07/2009 Filipinas [es] phát âm Filipinas bình chọn
07/07/2009 compay [es] phát âm compay bình chọn
07/07/2009 Tepache [es] phát âm Tepache bình chọn
07/07/2009 rebozo [es] phát âm rebozo -1 bình chọn
04/07/2009 armar [es] phát âm armar bình chọn
04/07/2009 incitar [es] phát âm incitar bình chọn
04/07/2009 orador [es] phát âm orador bình chọn
02/07/2009 timorato [es] phát âm timorato bình chọn
02/07/2009 Cupido [es] phát âm Cupido bình chọn
02/07/2009 impostor [es] phát âm impostor bình chọn
02/07/2009 autócrata [es] phát âm autócrata bình chọn
02/07/2009 jurista [es] phát âm jurista bình chọn
02/07/2009 odioso [es] phát âm odioso bình chọn
02/07/2009 arisco [es] phát âm arisco bình chọn
02/07/2009 anexo [es] phát âm anexo bình chọn
02/07/2009 trinchar [es] phát âm trinchar bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Web: http://valkie.tumblr.com/

Liên hệ Valkiria


Thống kê thành viên

Phát âm: 151 (49 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 50 bình chọn

Số lần xem trang: 12.174


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.463

Vị thứ theo phát âm: 1.474