Những từ đã phát âm của Valkiria trong Forvo Trang 5.

Thành viên: Valkiria Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/07/2009 magno [es] phát âm magno 0 bình chọn
02/07/2009 transmitir [es] phát âm transmitir 0 bình chọn
02/07/2009 te [es] phát âm te 0 bình chọn
02/07/2009 ilusionista [es] phát âm ilusionista 0 bình chọn
02/07/2009 sigilo [es] phát âm sigilo 0 bình chọn
02/07/2009 papeleta [es] phát âm papeleta 0 bình chọn
02/07/2009 provocar [es] phát âm provocar -1 bình chọn
02/07/2009 consumidor [es] phát âm consumidor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2009 secreta [es] phát âm secreta 0 bình chọn
02/07/2009 escrita [es] phát âm escrita 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2009 fermento [es] phát âm fermento 0 bình chọn
02/07/2009 directriz [es] phát âm directriz 1 bình chọn
02/07/2009 galope [es] phát âm galope 0 bình chọn
02/07/2009 torturar [es] phát âm torturar 0 bình chọn
30/06/2009 patíbulo [es] phát âm patíbulo 0 bình chọn
30/06/2009 menear [es] phát âm menear 0 bình chọn
30/06/2009 checo [es] phát âm checo 0 bình chọn
30/06/2009 inoportuno [es] phát âm inoportuno 0 bình chọn
30/06/2009 contrabandista [es] phát âm contrabandista 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 hidrofóbico [es] phát âm hidrofóbico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 negativo [es] phát âm negativo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 envenenar [es] phát âm envenenar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 agredir [es] phát âm agredir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 estimular [es] phát âm estimular 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 mecha [es] phát âm mecha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 domesticar [es] phát âm domesticar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 relato [es] phát âm relato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 lente [es] phát âm lente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 adrenalina [es] phát âm adrenalina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2009 ¿Cómo estás? [es] phát âm ¿Cómo estás? 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ Valkiria


Thống kê thành viên

Phát âm: 151 (49 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 51 bình chọn

Số lần xem trang: 22.753


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.201

Vị thứ theo phát âm: 1.775