Những từ đã phát âm của WVDB trong Forvo

Thành viên: WVDB Đăng ký phát âm của WVDB

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/06/2011 sollicitant [nl] phát âm sollicitant 0 bình chọn
28/06/2011 opgroeien [nl] phát âm opgroeien 0 bình chọn
06/02/2011 Afsnee [vls] phát âm Afsnee 0 bình chọn
06/02/2011 Adinkerke [vls] phát âm Adinkerke 0 bình chọn
06/02/2011 Adegem [vls] phát âm Adegem 0 bình chọn
06/02/2011 Aarsele [vls] phát âm Aarsele 0 bình chọn
06/02/2011 aarschot [vls] phát âm aarschot 0 bình chọn
04/02/2011 Lierse [vls] phát âm Lierse 0 bình chọn
04/02/2011 kruiwagen [vls] phát âm kruiwagen 0 bình chọn
04/02/2011 schavuit [vls] phát âm schavuit 0 bình chọn
04/02/2011 kabouter [vls] phát âm kabouter 0 bình chọn
04/02/2011 schild en vriend [vls] phát âm schild en vriend 0 bình chọn
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] phát âm Anthonis van Dyck 0 bình chọn
31/01/2011 Albert Claude [nl] phát âm Albert Claude 0 bình chọn
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] phát âm Rémy Belvaux 0 bình chọn
28/01/2011 duizelig [vls] phát âm duizelig 0 bình chọn
28/01/2011 Moeskroen [vls] phát âm Moeskroen 0 bình chọn
28/01/2011 glimlach [vls] phát âm glimlach 1 bình chọn
28/01/2011 vlug [vls] phát âm vlug 0 bình chọn
28/01/2011 Lanoye [vls] phát âm Lanoye 0 bình chọn
28/01/2011 perslucht [vls] phát âm perslucht 0 bình chọn
28/01/2011 schoon [vls] phát âm schoon 0 bình chọn
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] phát âm Aloïs Michielsen 0 bình chọn
28/01/2011 Vanden Daele [vls] phát âm Vanden Daele 0 bình chọn
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] phát âm Vlaanderen Boven 0 bình chọn
27/01/2011 was [nl] phát âm was 1 bình chọn
27/01/2011 gewest [nl] phát âm gewest 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] phát âm Gerard van der Leeuw 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ WVDB


Thống kê thành viên

Phát âm: 28 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 154

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 12.549


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.024

Vị thứ theo phát âm: 7.080