Những từ đã phát âm của WVDB trong Forvo

Thành viên: WVDB Đăng ký phát âm của WVDB

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/06/2011 sollicitant [nl] phát âm sollicitant bình chọn
28/06/2011 opgroeien [nl] phát âm opgroeien bình chọn
06/02/2011 Afsnee [vls] phát âm Afsnee bình chọn
06/02/2011 Adinkerke [vls] phát âm Adinkerke bình chọn
06/02/2011 Adegem [vls] phát âm Adegem bình chọn
06/02/2011 Aarsele [vls] phát âm Aarsele bình chọn
06/02/2011 aarschot [vls] phát âm aarschot bình chọn
04/02/2011 Lierse [vls] phát âm Lierse bình chọn
04/02/2011 kruiwagen [vls] phát âm kruiwagen bình chọn
04/02/2011 schavuit [vls] phát âm schavuit bình chọn
04/02/2011 kabouter [vls] phát âm kabouter bình chọn
04/02/2011 schild en vriend [vls] phát âm schild en vriend bình chọn
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] phát âm Anthonis van Dyck bình chọn
31/01/2011 Albert Claude [nl] phát âm Albert Claude bình chọn
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] phát âm Rémy Belvaux bình chọn
28/01/2011 duizelig [vls] phát âm duizelig bình chọn
28/01/2011 Moeskroen [vls] phát âm Moeskroen bình chọn
28/01/2011 glimlach [vls] phát âm glimlach bình chọn
28/01/2011 vlug [vls] phát âm vlug bình chọn
28/01/2011 Lanoye [vls] phát âm Lanoye bình chọn
28/01/2011 perslucht [vls] phát âm perslucht bình chọn
28/01/2011 schoon [vls] phát âm schoon bình chọn
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] phát âm Aloïs Michielsen bình chọn
28/01/2011 Vanden Daele [vls] phát âm Vanden Daele bình chọn
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] phát âm Vlaanderen Boven bình chọn
27/01/2011 was [nl] phát âm was 1 bình chọn
27/01/2011 gewest [nl] phát âm gewest 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] phát âm Gerard van der Leeuw 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ WVDB


Thống kê thành viên

Phát âm: 28 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 154

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 8.159


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 829

Vị thứ theo phát âm: 5.722