Những từ đã thêm để phát âm của WVDB trong Forvo

Thành viên: WVDB Đăng ký phát âm của WVDB

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/06/2011 Berendrecht [nl] phát âm Berendrecht Của cucootje1
16/03/2011 Berbroek [nl] phát âm Berbroek Của No_accent
16/03/2011 Belsele [nl] phát âm Belsele Của No_accent
16/03/2011 Bellingwedde [nl] phát âm Bellingwedde Của No_accent
16/03/2011 Bellingen [nl] phát âm Bellingen Của No_accent
16/03/2011 Bellem [nl] phát âm Bellem Của No_accent
16/03/2011 Bellegem [nl] phát âm Bellegem Của No_accent
16/03/2011 Bekkevoort [nl] phát âm Bekkevoort Của No_accent
16/03/2011 Bekkerzeel [nl] phát âm Bekkerzeel Của No_accent
16/03/2011 Bekegem [nl] phát âm Bekegem Của No_accent
16/03/2011 Beigem [nl] phát âm Beigem Của No_accent
16/03/2011 Begijnendijk [nl] phát âm Begijnendijk Của No_accent
16/03/2011 Beesel [nl] phát âm Beesel Của No_accent
16/03/2011 Beervelde [nl] phát âm Beervelde Của No_accent
16/03/2011 Beersel [nl] phát âm Beersel Của No_accent
16/03/2011 Beernem [nl] phát âm Beernem Của No_accent
16/03/2011 Beerlegem [nl] phát âm Beerlegem Của No_accent
16/03/2011 Beauvoorde [nl] phát âm Beauvoorde Của No_accent
05/03/2011 Bavikhove [nl] phát âm Bavikhove Của No_accent
05/03/2011 Bavegem [nl] phát âm Bavegem Của No_accent
05/03/2011 Batsheers [nl] phát âm Batsheers Của No_accent
05/03/2011 Bastenaken [nl] phát âm Bastenaken Của No_accent
05/03/2011 Bassevelde [nl] phát âm Bassevelde Của No_accent
05/03/2011 Bambrugge [nl] phát âm Bambrugge Của No_accent
05/03/2011 Balegem [nl] phát âm Balegem Của No_accent
05/03/2011 Ballegem [nl] phát âm Ballegem Của No_accent
05/03/2011 Baasrode [nl] phát âm Baasrode Của No_accent
05/03/2011 Baarle-Hertog [nl] phát âm Baarle-Hertog Của No_accent
05/03/2011 Baardegem [nl] phát âm Baardegem Của No_accent
05/03/2011 Baaigem [nl] phát âm Baaigem Của No_accent
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ WVDB


Thống kê thành viên

Phát âm: 28 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 154

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 12.996


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.041

Vị thứ theo phát âm: 7.115